[AKTUALIZACJA GODZ. 16] Referendum: daleko do 30 procent

Niedzielne referendum lokalne w sprawie potrzeby budowy lotniska regionalnego nie jest wiążące dla władz samorządowych województwa. W największych miasta województwa frekwencja nie zbliżyła się nawet do progu 30 proc. Liczenie głosów trwa. Wyniki mogą być znane jeszcze dziś.

Bia24.pl

Bia24.pl

Do godz. 9:00 w poniedziałek 16.01 zweryfikowane i podane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku są wyniki niektórych komisji powiatowych. Nigdzie nie został przekroczony próg 30 proc. frekwencji, wymagany (po podliczeniu wszystkich głosów) do tego, by referendum było ważne. Trwa liczenie głosów. Jak się dowiedzieliśmy, w niektórych powiatach komisje muszą ponownie sprawdzić wyniki i sporządzić protokoły z powodu błędów stwierdzonych przez komisję wojewódzką.

Potwierdzone zostały wyniki referendum w Białymstoku, Suwałkach i Łomży, czyli w trzech największych miastach w regionie, gdzie w sumie uprawnionych do głosowania było ponad 329 tys. osób, czyli ponad jedna trzecia wszystkich uprawnionych do głosowania w województwie podlaskim.

W Białymstoku frekwencja była najwyższa i wyniosła 23,7 proc. W Suwałkach w referendum wzięło udział 6,29 proc. uprawnionych, zaś w Łomży 2,36 proc. Zatwierdzone przez komisję wojewódzką są już również wyniki z powiatu zambrowskiego, gdzie frekwencja wyniosła 6,22 proc.; z powiatu monieckiego, gdzie wyniosła 12,7 proc.; powiatu siemiatyckiego - frekwencja 7,39 proc.; powiatu sokólskiego - 12,92 proc. 

Około godziny 16 nie było jeszcze kompletnych wyników referendum, ale na podstawie danych z komisji wojewódzkiej można z pewnością stwierdzić, że do urn nie poszło wymaganych 287 812 uprawnionych wyborców. Poszło ich znacznie mniej.

Dotychczasowe dane z komisji: godz. 16:00

Nazwa komisji: Frekwencja; Liczba uprawnionych; Liczba Głosów; Głosy TAK

Powiat augustowski: 8,70 proc.; 47 408; 4124; 4000

Powiat bielski: 12,84 proc.; 47 339; 6078; 5732

Powiat grajewski: 7,69 proc.; 39039; 3002; 2881

Powiat hajnowski: 11,12 proc.; 38 028; 4230; 4031

Powiat kolneński: 3,94 proc.; 31 570; 1245; 1045

Powiat łomżyński: 3,37 proc.; 41 744; 1408; 1149

Powiat moniecki: 12,7 proc.; 34 580; 4390; 4267

Powiat sejneński: 6,70 proc.; 17 025; 1141; 1096

Powiat siemiatycki: 7,39 proc.; 38 910; 2874; 2660

Powiat sokólski: 12,92 proc.; 57 341; 7408; 7172

Powiat suwalski: 5,95 proc.; 29 363; 1748; 1641

Powiat wysokomazowiecki: 9,44 proc.; 47 582; 4492; 4169

Powiat zambrowski: 6,22 proc.; 35 931; 2235; 2065

Miasto Białystok: 23,7 proc.; 225 493; 53 434; 51 484

Miasto Łomża: 2,36 proc.; 49 215; 1160; 901

Miasto Suwałki: 6,29 proc.; 54 587 3435; 3193

We wszystkich komisjach zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za budową w województwie regionalnego portu lotniczego.

Zobacz również