414 mln złotych na budowę dróg lokalnych w Podlaskiem

Ruszył nabór wniosków w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podczas dzisiejszej (14.02) konferencji prasowej tłumaczył szczegóły funkcjonowania Funduszu. Samorządy gmin i powiatów województwa podlaskiego mogą w tym roku ubiegać się 332 mln złotych dofinansowania do budowy i przebudowy swoich dróg.

fot. A.Sakowicz /Bia24/

fot. A.Sakowicz /Bia24/

Wojewoda podlaski rozpoczął pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumenty będą przyjmowane do 12 kwietnia br. Co ważne, na etapie wnioskowania samorządy nie muszą posiadać pozwoleń na budowę.

Do wykorzystania w tym roku Podlaskie ma z tego funduszu 332 mln zł. Kolejne 82 mln zł to limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, a zakończyć w kolejnych latach. Pozwoli to na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W sumie więc w tym roku na inwestycje drogowe będzie 414 mln zł rządowego dofinansowania.

W tegorocznej puli środków do wykorzystania mieści się także około 70 mln zł zarezerwowanych na dokończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2018 w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Ten program został bowiem "wchłonięty" przez nowy Fundusz. Środki będą dzielone po połowie na drogi powiatowe i gminne. W poprzednich latach gminy mogły złożyć po jednym wniosku o dofinansowanie, a powiaty po dwa. Teraz samorządy nie są już ograniczone limitami wniosków.

- Procent dofinansowania będzie kształtował się między 50 a 80 proc., w zależności od dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego - powiedział Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Oznacza to, że im niższy dochód własny samorządu, tym większa wartość dofinansowania.

fot. archiwum GDDKiA

fot. archiwum GDDKiA

Wojewoda podlaski zaznaczył też, że wysokość środków przyznanych woj. podlaskiemu w ramach Funduszu plasuje nasz region na czwartym miejscu w skali kraju, natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkańca - na pierwszym - to 281 złotych. Czynnik ludnościowy (liczba mieszkańców w regionie) był jednym z kryteriów podziału środków, obok takich czynników jak procentowy udział regionu w łącznej długości dróg lokalnych czy powierzchnia województwa.

Z prognoz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, w Podlaskiem powstanie ok. 400 km przebudowanych lub wyremontowanych dróg lokalnych. W ciągu 10 lat w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg lokalnych rząd przeznaczy prawie 36 mld zł.

Zobacz również