BIA24 - 414 mln złotych na budowę dróg lokalnych w Podlaskiem
Wiadomości

414 mln złotych na budowę dróg lokalnych w Podlaskiem

2019-03-14 14:32:55
Bia24.pl 414 mln złotych na budowę dróg lokalnych w Podlaskiem
fot. A.Sakowicz /Bia24/

Ruszył nabór wniosków w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podczas dzisiejszej (14.02) konferencji prasowej tłumaczył szczegóły funkcjonowania Funduszu. Samorządy gmin i powiatów województwa podlaskiego mogą w tym roku ubiegać się 332 mln złotych dofinansowania do budowy i przebudowy swoich dróg.

Wojewoda podlaski rozpoczął pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumenty będą przyjmowane do 12 kwietnia br. Co ważne, na etapie wnioskowania samorządy nie muszą posiadać pozwoleń na budowę.


Do wykorzystania w tym roku Podlaskie ma z tego funduszu 332 mln zł. Kolejne 82 mln zł to limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku, a zakończyć w kolejnych latach. Pozwoli to na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W sumie więc w tym roku na inwestycje drogowe będzie 414 mln zł rządowego dofinansowania.


W tegorocznej puli środków do wykorzystania mieści się także około 70 mln zł zarezerwowanych na dokończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2018 w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Ten program został bowiem "wchłonięty" przez nowy Fundusz. Środki będą dzielone po połowie na drogi powiatowe i gminne. W poprzednich latach gminy mogły złożyć po jednym wniosku o dofinansowanie, a powiaty po dwa. Teraz samorządy nie są już ograniczone limitami wniosków.


- Procent dofinansowania będzie kształtował się między 50 a 80 proc., w zależności od dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego - powiedział Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Oznacza to, że im niższy dochód własny samorządu, tym większa wartość dofinansowania.


fot. archiwum GDDKiA


Wojewoda podlaski zaznaczył też, że wysokość środków przyznanych woj. podlaskiemu w ramach Funduszu plasuje nasz region na czwartym miejscu w skali kraju, natomiast w przeliczeniu na jednego mieszkańca - na pierwszym - to 281 złotych. Czynnik ludnościowy (liczba mieszkańców w regionie) był jednym z kryteriów podziału środków, obok takich czynników jak procentowy udział regionu w łącznej długości dróg lokalnych czy powierzchnia województwa.


Z prognoz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, w Podlaskiem powstanie ok. 400 km przebudowanych lub wyremontowanych dróg lokalnych. W ciągu 10 lat w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg lokalnych rząd przeznaczy prawie 36 mld zł.

autor BIA24
Agata Sakowicz
a.sakowicz@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej