13 mln złotych dla Uniwersytetu Medycznego na innowacje w nauczaniu

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 13 mln złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach dwóch konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni. Wsparcie ma wpłynąć m.in. na poprawę jakości oferty edukacyjnej UMB, szkolenia dla kadry dydaktycznej i studentów.

fot. UMB

fot. UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma ponad 13 mln złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektów: "Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym" oraz "Mamy POWER".

Wartość pierwszego projektu to blisko 9,3 mln złotych. Celem projektu jest dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Chodzi o kierunek lekarsko -dentystyczny i kierunek techniki dentystyczne. Sposobem na realizację celu ma być cyfryzacja i wprowadzenie nowych metod nauczania takich jak: skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego, wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii drukowania 3D oraz utworzenie. Planowane jest także utworzenie nowego kierunku - higiena stomatologiczna.

Kolejny projekt, czyli "Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu" opiewa na kwotę ponad 4,5 mln złotych. Projekt obejmuje poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej UMB w zakresie podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także rozwój umiejętności studentów poprzez realizację zajęć warsztatowych, zadań praktycznych, wizyt studyjnych i staży studenckich.

Realizacja projektów rozpocznie się 1 października 2019 r. Wsparcie otrzyma 834 osób, w tym: 730 studentów, 49 pracowników kadry dydaktycznej oraz 55 pracowników kadry administracyjnej.

Zobacz również