115 tys. zł na badania przewlekłych chorób nerek

Tomasz Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzyma na badania 115 tys. złotych.

mgr Tomasz Kamiński

mgr Tomasz Kamiński

Grant - "Siarczan indoksylu a układ hemostazy w przewlekłej chorobie nerek" - w ramach Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie wesprze badania na temat przewlekłych chorób nerek. Projekt badawczy oceniono na drugim miejscu w Polsce w ramach konkursu NCN ETIUDA 5 Nauki o życiu.

Tomasz Kamiński skończył studia na kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w 2013. Został doktorantem na Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiach Doktoranckich . Od 2011 roku jest związany z Zakładem Farmakodynamiki. Rozwija się pod opieką prof. dr hab. Dariusza Pawlaka i jego zespołu. Obecnie naukowcy zajmują się oceną wpływu toksyny mocznicowej - siarczanu indoksylu - będącej metabolitem tryptofanu na układ krążenia, ze szczególnym naciskiem na układ hemostazy. Problemem jest blisko 20-krotnie wyższa śmiertelność pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek z powodu zaburzeń natury zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do ogółu społeczeństwa.

W ramach zrealizowanych dotychczas badań Tomasz Kamiński wraz z zespołem prof. D. Pawlaka wykazał szereg właściwości siarczanu indoksylu pozwalających wyodrębnić ten związek jako jedno z "brakujących ogniw" łączących przewlekłą chorobę nerek z zaburzeniami kardiologicznymi. Wyniki tych prac zostały opublikowane w 2017 na łamach prestiżowych pism naukowych : BMC Nephrology oraz Toxins. Kolejnym etapem badań będzie wykazanie molekularnych podstaw wpływu siarczanu indoksylu na wszystkie elementy odpowiedzialne za utrzymanie hemostazy.

Realizację tego zadania umożliwi otrzymanie przez Tomasza Kamińskiego grantu od Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda 5. Dzięki stypendium otrzymanemu w ramach grantu możliwe będzie odbycie półrocznego stażu naukowego w jednej z czołowych jednostek naukowych zajmujących się obrazowaniem przyżyciowym w czasie rzeczywistym (real-time intravital) - Vascular Medicine Institute w Pittsburghu (PA, USA). Instytut stanowi integralną część Uniwersytetu Pittsburskiego, ośrodka, który jest doskonałym środowiskiem dla rozwoju młodych naukowców.

Na 112 wniosków złożonych w panelu NCN Nauki o Życiu finansowanie otrzyma 27, w tym na 2 pozycji projekt naukowca UMB.

- Zdobycie drugiego już grantu przez moją osobę świadczy o stworzeniu przez UMB świetnych warunków dla rozwoju młodych badaczy, gdzie pasja i entuzjazm spotyka się z profesjonalizmem i doświadczeniem starszej kadry naukowej. Jak widać, takie połączenie sprawia, że UMB staje się prawdziwą kuźnią młodych talentów - mówi Tomasz Kamiński.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie:  Narodowe Centrum Nauki

Zobacz również