Podlaski Związek Piłki Nożnej wychodzi na prostą

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w Podlaskim Związku Piłki Nożnej minęło niewiele ponad pół roku. Wybrany w czerwcu 2016 nowy prezes Podlaskiego ZPN-u, Sławomir Kopczewski odsłonił karty i pokazał, co do tej pory udało się zrealizować ze składanych wiosną i latem obietnic wyborczych.

Sławomir Kopczewski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej)

Sławomir Kopczewski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej)

Dotrzymał słowa

Słowa zaufanie i transparentność były przed zeszłorocznymi wyborami w podlaskim związku powtarzane z niezwykle wysoką częstotliwością. - Przed wyborami obiecywałem, że jeśli stanę na czele Podlaskiego ZPN, wszyscy zainteresowani podlaską piłką ludzie będą mogli liczyć na przejrzystość oraz transparentność moich działań i działań moich pracowników. Przełom roku, to dobry moment by podsumować, to, co zrobiliśmy dotychczas oraz przedstawić to, co jeszcze przed nami - mówi Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, Sławomir Kopczewski.

Sławomir Kopczewski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej)

Sławomir Kopczewski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej)

W Podlaskim ZPN-ie brakowało przejrzystości, porządku, a przede wszystkim pieniędzy. - Jedną z pierwszych decyzji było zlecenie audytu sytuacji finansowej i prawnej w związku. Kontrola objęła okres półtora roku przed wyborami. Dopiero wówczas, udało nam się poznać faktyczną sytuację, jaka jest w Podlaskim ZPN - tłumaczy Kopczewski i dodaje - Największym problemem okazała się dyscyplina finansowa i organizacyjna pracy. Konieczne było wprowadzenie planu naprawczego. Dzięki podjętym przez nowy Zarząd działaniom, związek został już oddłużony i po raz pierwszy od wielu lat zamknął rok z niewielkim, lecz dodatnim wynikiem finansowym.

Kontrole i naprawy

Kopczewski przejął związek po sprawującym funkcję przez 16 lat (cztery kadencje) Witoldzie Dawidowskim. Wraz z fotelem prezesa "odziedziczył" po poprzedniku dług sięgający 140 tysięcy złotych. Podana kwota nie uwzględnia jednak nieuregulowanych płatności za zamówione bilety na mecze reprezentacji Polski. Ustalenie tego, kto za dane wejściówki na mecze Biało-Czerwonych powinien zapłacić okazało się niemożliwe, gdyż dotychczas nie istniał żaden precyzyjny system podziału biletów. - Rzeczywiście nieprawidłowości dotyczyły także tak banalnej sprawy jak bilety na mecze reprezentacji. By opanować sytuację wprowadziliśmy przejrzyste zasady dystrybucji biletów. To od razu spowodowało, że zniknęły problemy z brakami płatności za nie. Oczywiście brakującą kwotę związek pokrył z własnych środków. Teraz więc mamy czyste konto i nowe zasady podziału wejściówek. Od teraz każdy klub zrzeszony w strukturach Podlaskiego ZPN, ma prawo do zakupu dwóch biletów na dany mecz reprezentacji. W przypadku rezygnacji z prawa zakupu z jego rezerwacji może skorzystać klub zgłaszający większe zapotrzebowanie - wyjaśnia Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

Kontrola wykazała także szereg nieprawidłowości w gospodarowaniu sprzętem komputerowym oraz dokumentacją związkową. - Okazało się, że zakupiony przez PZPN sprzęt był wykorzystywany w celach prywatnych. Teraz wszystko znajduje się w siedzibie związku. Wprowadziliśmy też bardziej szczegółowy system kontroli obiegu dokumentów wewnątrz związku. Nie zdarza się już że dokumenty trafiają nie do tych osób, co trzeba. Przez co sprawy, które mamy do załatwienia szybciej doprowadzamy do końca - przekonuje Kopczewski.

Nowa siedziba Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Jurowiecka 52, II piętro)

Nowa siedziba Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Jurowiecka 52, II piętro)

Nowy związek - nowa siedziba

Jedną z najwidoczniejszych zmian jest zmiana siedziby związku. - Najważniejszym elementem naszego planu oszczędnościowego była zmian siedziby związku oraz obniżenie opłat związanych z najmem lokalu. Do niedawna siedziba znajdowała się na obrzeżach miasta, nad halą fabryczną (ul. Produkcyjna). Czynsz za lokal wraz z opłatami wynosił 5,6 tys. złotych miesięcznie. Duża powierzchnia niemal w połowie nie była jednak wykorzystywana. Teraz związek przenieśliśmy do centrum Białegostoku (ul. Jurowiecka 52). Łatwiej do nas dotrzeć, łatwiej nas znaleźć, a przede wszystkim wydajemy znacznie mniej na czynsz, niż miało to miejsce dotychczas. Obecny całkowity miesięczny koszt z tytułu wynajmu wynosi 3,6 tys. złotych - wylicza Kopczewski.

Nowa siedziba Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Jurowiecka 52, II piętro)

Rozliczają przeszłość

Duży wpływ na ponoszone koszty może mieć też, choć nie musi, działalność poprzedniego prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, Witolda Dawidowskiego. - Rzecz dotyczy kilku kwestii, które nakładają na związek - wedle mojej opinii - niczym nieuzasadnione i jednocześnie bardzo wysokie odszkodowania w przypadku zerwania tych porozumień - wyjaśnia następca Dawidowskiego.

Witold Dawidowski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2000-2016)

Witold Dawidowski (Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2000-2016)

Jak się jednak okazało podczas wyborów część z podjętych przez Dawidowskiego decyzji może okazać się niewiążąca prawnie. - Organy prawne nadal wyjaśniają sytuację, która została ujawniona podczas wyborów. Wówczas stwierdzono, że były prezes Podlaskiego ZPN mógł niezgodnie z prawem pełnić swoją funkcję, po tym jak został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Teraz konieczne jest ustalenie, czy decyzje podjęte przez byłego prezesa, były prawnie wiążące - dodaje Kopczewski.

Podlasie może więcej

Zmianom na Podlasiu wyraźnie przyglądali się także ludzie z Polskiego Związku Piłki Nożnej. O tym, że nowi ludzie w Podlaskim ZPN-ie zostali dobrze przyjęci przez kolegów z kraju najlepiej świadczą październikowe wybory w PZPN-ie. Wówczas na drugą kadencję na Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wybrany został Zbigniew Boniek. - To były bardzo dobre wybory także dla podlaskiej piłki. Pierwszy raz od wielu lat przedstawiciele Podlaskiego ZPN zajmą miejsca w tak wielu ważnych organach "centrali" - przekonuje Kopczewski.

Jednym z Wiceprezesów PZPN został Cezary Kulesza, Prezes Jagiellonii Białystok. Sławomir Kopczewski wraz z Wojciechem Kowalewskim weszli w skład Komisji Technicznej, a członkiem Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN został Paweł Przełomski.

Wojciech Kowalewski (członek Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej)

Wojciech Kowalewski (członek Komisji Technicznej Polskiego Związku Piłki Nożnej)

Poniżej pełna lista osób i pełnionych przez nich funkcji:

- Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego - Cezary Kulesza

- Komisja Techniczna - Sławomir Kopczewski - wiceprzewodniczący, Kowalewski Wojciech - członek komisji

- Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN - Paweł Przełomski - członek komisji    

- Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN - Dariusz Mazur

- Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN - Arkadiusz Studniarek - członek komisji

- Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN - Wojciech Wasilewski - członek komisji

- Komisja Finansowa PZPN - Wojciech Strzałkowski - członek komisji

- Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN - Wacław Rekść - członek komisji

- Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN - Jarosław Kulesza - członek komisji 

- Delegaci Meczowi PZPN w ramach rozgrywek szczebla centralnego w sezonie 2016/2017: Waldemar Gorlo, Tadeusz Siejewicz

- Kolegium Sędziów PZPN Przewodniczący Zespołu Futsalu: Przemysław Sarosiek

- Kapituła ds. odznaczeń Kolegium Sędziów PZPN: Antoni Plona

- Sędziowie szczebla centralnego: Konrad Kiełczewski, Diana Czerska- Kurek, Agnieszka Dobrzyńska, Ewelina Fiodorczuk, Marcin Adamski, Paweł Tokarewicz, Monika Czudzinowicz, Agnieszka Żmudzka

- Obserwatorzy szczebla centralnego: Plona Antoni, Wojno Tomasz, Marek Bilmin

Nowa nie tylko siedziba

Ludzie ze związku wciąż urządzają się w nowej siedzibie, ale gdy wszystko już będzie gotowe, to związek zyska nie tylko finansowo, jak do tej pory, ale również wizerunkowo, a w tym pomóc ma także nowa witryna internetowa (www.podlaskizpn.org). - Jest nowoczesna, w pełni funkcjonalna i przejrzysta. Wraz z jej wdrożeniem chcemy zorganizować dla klubów specjalne szkolenia z obsługi systemu rejestracji zawodników - Ekstranet. Poza szkoleniami zostanie stworzone specjalne stanowisko szkoleniowe w siedzibie związku, by można było się dodatkowo, indywidualnie dokształcać z obsługi Extranet-u - mówi szef podlaskiej piłki.

Związek pomaga, promuje i szkoli

Zgodnie z przedwyborczymi obietnicami decyzją Sławomira Kopczewskiego wycofane zostały opłaty za kartki w rozgrywkach młodzieżowych. W rozgrywkach na szczeblu "Żaka" oraz "Orlika" koniecznością nie są już sędziowie, których obecność wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym dla klubów. Teraz rozjemcami meczów mogą być trenerzy. Nowe zasady nie wykluczają zaangażowania sędziów, ale ci pojawiają się jedynie na prośbę przedstawicieli klubów. Z klubów zdjęty został także obowiązek opłaty obserwatorów meczowych. Nowe władze wznowiły rozmowy z lokalnymi samorządami wierząc, że dialog przyniesie korzyści przede wszystkim na płaszczyźnie szkolenia młodzieży. - Jesteśmy już po spotkaniach z samorządowcami m.in. z: Zambrowa, Łomży, Wysokiego Mazowieckiego, Stawisk, Knyszyna i Dobrzyniewa. Była to dobra okazja do przedstawienia obecnej sytuacji oraz omówienia problemów, z jakimi muszą się zmagać kluby działające na poszczególnych obszarach. Była to też okazja do szukania wspólnych rozwiązań, by wspierać rozwój szkolenia dzieci oraz młodzieży i rozwijać podlaską piłkę - tłumaczy Kopczewski.

W Łomży oraz w Wysokim Mazowieckim zostały także rozegrane spotkania międzypaństwowe młodzieżowej reprezentacji Polski U15. Rywalem Biało-Czerwonych była Irlandia. Podlaski ZPN z powierzonych mu zadań wywiązał się należycie i czeka na kolejną możliwość organizacji takich spotkań. - Zawody zgromadziły na trybunach wielu kibiców i stały się elementem promocyjnym dla naszego regionu i środowiska piłkarskiego. Nasza praca przy organizacji obu wydarzeń została bardzo wysoko oceniona przez "centralne" władze związkowe. To zaś pozwala nam myśleć o kolejnych tego typu wydarzeniach - przekonuje Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

W minionym półroczu związek był organizatorem kursów oraz szkoleń dla trenerów, instruktorów, nauczycieli oraz osób zajmujących się organizacją imprez masowych. - "Akademia Piłkarska Grassroots" przybliżyła najnowsze trendy w szkoleniu najmłodszych. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. Marcin Dorna, trener reprezentacji U21, szkoleniowcy z PZPN Michał Libich oraz Michał Naulewicz. Tomasz Kulhawik pokazał jak wygląda organizacja szkolenia w juniorskich zespołach Jagiellonii Białystok. Rekordowa frekwencja na w/w szkoleniu pokazała jak potrzebne są takie narady. W sumie uczestniczyło w nim 166 osób z całego regionu - przypomina szef podlaskiego związku i dodaje - 17 grudnia odbyła się także kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów pracujących w klubach naszego województwa. Prowadzący przedstawili szereg zagadnień, takich jak: nowoczesne technologie możliwe do wykorzystania w pracy szkoleniowej, a także nowych metod pedagogicznych możliwych do zastosowania w pracy z młodzieżą. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. trenerzy Michał Probierz i Robert Podoliński, ale też socjolog sportu dr Cezary Kalita, dr Mariola Zajkowska - Magier specjalista od pedagogiki oraz Łukasz Budzyński i Mariusz Paszkowski z Laboratorium Futbolu. Związek rozpoczął także serię szkoleń dla klubów dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych. Niedługo też rozpoczną się szkolenia stewardów meczowych pracujących w klubach.

Konferencja prasowa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sporo zrobili, chcą zrobić jeszcze więcej

- Podlaski ZPN wraz z PZPN będzie chciał w najbliższym czasie zorganizować zjazd samorządów i środowisk piłkarskich. Ma to być forum, podczas którego w obecności najważniejszych podlaskich samorządowców, m.in. marszałka, wojewody czy starostów, przedstawicieli klubów w regionie, ale też piłkarskich władz. Spróbujemy wspólnie zająć się poprawą losu podlaskiej piłki, rozwojem sportu dziecięcego i młodzieżowego, czy też problemami z rozbudową sieci boisk. W styczniu uruchomiony zostanie specjalny program szkoleniowy dla naszych sędziów, który będzie rozbudowany o ich mentoring. Szkoleniowcami będą najlepsi polscy sędziowie, którzy na zaproszenie Podlaskiego ZPN będą spotykać się z naszymi sędziami - zdradza Sławomir Kopczewski. 

Zobacz również