Warsztat kreAKCJA

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na: Warsztat kreAKCJA - Animacja dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich potrzeb jako młodych twórców. Zajęcia odbędą się 2 marca (czwartek), potrwają od godz. 9.00 do 15.00.

[fot. mat. prasowy]

[fot. mat. prasowy]

To warsztat dla każdego kto pracuje lub chce pracować z dziećmi i młodzieżą. Podczas spotkania odpowiemy na pytanie jak uwzględniać potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży podczas przedsięwzięć artystycznych oraz poszukamy sposobów, aby zajęcia prowadzone przez instruktorów były dla uczestników udaną zabawą umożliwiającą im odkrycie własnego „ja”.

Innymi słowy kreAKCJA to warsztat rozwijający umiejętności pracy z grupą pod kątem podmiotowego traktowania młodego twórcy. Ma dostarczyć   uczestnikom wiedzy i inspiracji z obszaru pedagogiki teatru oraz nauczyć praktycznych rozwiązań, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Tematyka warsztatu skupiona będzie wokół zagadnień takich jak: integracja grupy, kontraktowanie zasad współuczestnictwa, stwarzanie przestrzeni na wzajemne poznanie się, budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery otwartości, zrozumienie specyfiki procesu grupowego, podmiotowe traktowanie każdego uczestnika. Wymienione elementy przy udziale dobrej zabawy, naszym zdaniem, stanowią „must have” dobrego pedagoga sztuki i animatora kultury.

Poprzez zabawę dzieci w naturalny sposób wyrażają siebie: swoje emocje, nastrój, marzenia i potrzeby. Zainicjowanie zabawy przez instruktora/nauczyciela/animatora w taki sposób, aby przerodziła się w artystyczną podróż ku odkrywaniu siebie, jest najcenniejszym doświadczeniem młodego artysty.

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników domów kultury, nauczycieli, animatorów i instruktorów różnych dziedzin sztuki, artystów, którzy w swojej działalności zawodowej realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Prowadzenie warsztatu: Anastazja Popławska i Agnieszka Jakubicz

Czas trwania: 5 h

Cena warsztatu: 100 zł

Na warsztat można się zgłaszać do 28 lutego (wtorek). Po wypełnieniu formularza zainteresowani udziałem otrzymają kartę zgłoszeniową. Szczegóły na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zobacz również