Miasto dotuje kulturę

Na inicjatywy kulturalne od stycznia do marca 2017 roku Prezydent Miasta przyznał w sumie 728 tys. 500 zł dotacji. Budżet rozdzielono na 28 projektów, w ramach konkursu otwartego na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Największa dotacja przypadła festiwalowi muzyki cerkiewnej.

Dotacja z budżetu miasta Białystok - 200 tys. zł na organizację festiwalu

Dotacja z budżetu miasta Białystok - 200 tys. zł na organizację festiwalu

Do 16 grudnia 2016 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego wpłynęło 111 ofert. Po pierwszym etapie pozostało już tylko 36 wniosków, a ostatecznie dotacje otrzyma 28 projektów.

Największą kwotę dofinansowania będzie miał w tym kwartale festiwal muzyki cerkiewnej "Hajnówka 2017" w Białymstoku - aż 200 000 zł, a tuż za nim Fundacja "Pro Anima", - 120 tys. zł na organizację cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku. Pozostałe projekty mają mniejsze budżety to i kwoty dotacji są niższe - od 2 tys. zł na konkurs recytatorski Towarzystwa Kultury Białoruskiej "Ojczyste słowo" czy 47 numer Białoruskiego Zeszytu Historycznego, po 50 tys. zł dla Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca na XIV edycję Festiwalu "Kalejdoskop 2017". Sporą kwotą (25 tys. zł ) został dofinansowany noworoczny koncert charytatywny zespołu Pectus, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek (09/01/2017 godz.19) w Operze, organizowany przez Fundusz "Białystok Ojcu Świętemu"

Oto pełna lista dotacji na pierwszy kwartał 2017:

1) Stowarzyszenie Nasze Bojary / Książka "Niezłomni Białostoczanie. Losy mieszkańców Bojar"/ 17000 zł

2) Towarzystwo Kultury Białoruskiej / Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych / 2500 zł

3) Towarzystwo Kultury Białoruskiej / Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo" / 2000 zł

4) Akademicki Yacht Club / XXXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej "KOPYŚĆ 2017" / 30000 zł

5) Białoruskie Towarzystwo Społeczno­-Kulturalne, Zarząd Główny / Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2017" / 10000 zł

6) Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska / XXXV Przegląd Kolęd Prawosławnych / 11000 zł

7) Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku / Tatarskie gotowanie / 4000 zł

8) Fundusz Białystok Ojcu Świętemu / Charytatywny Koncert Noworoczny Zespół PECTUS - kolędy i największe przeboje / 25000 zł

9) Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" / Dziadek / 12000 zł

10) Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku / Organizacja XVIII Dni Kultury Kresowej Białystok 2017 / 3000 zł

11) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej / "Białystok - w TO się gra!" / 7000zł

12) Fundacja "Spe Salvi" / Kolęda z Gwiazdą / 11000 zł

13) "Fundacja Sąsiedzi" / Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 21-23 IV 2017 r. / 20000zł

14) Instytut Studiów Kobiecych / Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I / 8000 zł

15) Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Wydanie historycznego planu miasta "Białystok 1939 r." / 7000 zł

16) Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej / Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim - publikacja książki / 7000 zł

17) Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży / POM-PA 2017 / 30000zł

18) Fundacja "Muzyka Cerkiewna" / XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2017" w Białymstoku / 200000 zł

19) Fundacja "ART.HANZA" i Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Białostocki/ Wystawy promocyjne twórczości białostockich artystów plastyków "Galeria MARCHAND 2017" / 30000 zł

20) Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej / Dni Hiszpańskie w Białymstoku/ 35000 zł

21) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "AKTYWNI" / CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ / 14 000 zł

22) Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę / Dziecięce pasje / 13 000 zł

23) Fundacja Ochrony Zabytków "na Rubieży" / Opracowanie i wydanie drukiem monografii cmentarza farnego w Białymstoku / 39 000 zł

24) Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka / Karnawał Festiwali Artystycznych "Wyśpiewać Polskość" / 15 000 zł

25) Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 47 / 2 000 zł

26) Fundacja "Pro Anima" / Cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku / 120 000 zł

27) Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Uzupełnienie oraz digitalizacja zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego / 4 000 zł

28) Podlaskie Stowarzyszenie Tańca / Festiwal "Kalejdoskop 2017" - XIV edycja / 50 000 zł

informacje źródło www.bialystok.pl

plik graficzny - źródło FB / strona festiwalu

Zobacz również