Galeria im.Sleńdzińskich inauguruje Rok Julitty Sleńdzińskiej i świętuje 25-lecie

Oficjalnie Rok Julity Sleńdzińskiej oraz obchody 25-lecia rozpoczęły się w niedzielę - pierwszym recitalem klawesynowym z jubileuszowego cyklu koncertów. Teraz poznaliśmy plan obchodów jubileuszu: to nie tylko comiesięczne koncerty, ale i nowe wystawy i inne wydarzenia.

Galeria im. Sleńdzińskich to jedna z instytucji kultury na mapie naszego miasta. Od 25 lat wyznacza standardy działalności kulturotwórczej - kolekcjonerskiej, wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej. Podejmuje pionierskie wyzwania np. jako pierwsza w Białymstoku wprowadziła zajęcia edukacyjne - lekcje muzealne, warsztaty plastyczne i inne ciekawe projekty, które wyznaczyły trendy i dały wzór do naśladowania przez inne instytucji kultury w naszym mieście. Galeria oprócz działalności kolekcjonerskiej i wystawienniczej organizuje również imprezy cykliczne, spotkania autorskie, promocje książek, recitale muzyki poważnej oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej. Wydaje wartościowe wydawnictwa - kwartalnik muzealny, katalogi wystaw czasowych, albumy - wszystkie na wysokim poziomie edytorskim i wydawniczym.

W dzisiejszym świecie masowych produktów oferta Galerii Sleńdzińskich i poziom jej "usług" kulturalnych jest szczególnie cenny. Doceniają to nie tylko koneserzy, ale i zwykli odbiorcy sztuki. Szczególnie, że w planach Galerii jest coraz więcej wydarzeń dla wszystkich białostoczan otwartych na sztukę, spragnionych wiedzy i umiejętności, traktujących czas spędzony w Galerii jako sposób na odpoczynek i zagospodarowanie czasu wolnego.

Do końca roku 2016 Galeria mieściła się w dwóch lokalizacjach na ul.Waryńskiego oraz na Legionowej. Na początku roku instytucja otrzymała od miasta niezwykły prezent w postaci budynku na Wiktorii 5. O tym wydarzeniu informowaliśmy na naszym portalu w artykule

Wiktorii 5 - zabytek odzyskany.

Więcej o Roku Julitty Sleńdzińskiej i obchodach 25-lecia w naszym materiale filmowym. Spotkanie odbyło się (17/01/2017) w Galerii im.Sleńdzińskich, ul.Legionowa 2.

O poszczególnych wydarzeniach będziemy informować.

Więcej o galerii i rodzinie Sleńdzińskich na stronie:

http://galeriaslendzinskich.pl/

Zdjęcia - https://www.facebook.com/galeriaslendzinskich/

Video - Bia24.pl

Zobacz również