Dlaczego sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia jest tak istotne?

Od tego w jak sprawny sposób działają placówki medyczne, podobnie jak w przypadku innych organizacji działających w sektorze publicznym w dużej mierze zależy bezpieczeństwo każdego z nas.

Dlaczego sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia jest tak istotne? [fot. partner]

Dlaczego sprawne zarządzanie w ochronie zdrowia jest tak istotne? [fot. partner]

Brak reform, skomplikowane procedury oraz niesynergiczne działania sprawiają jednak, że obecnie wciąż funkcjonowanie szpitali, przychodni oraz innych placówek świadczących usługi medyczne pozostawia wiele do życzenia. Poprawę w tym aspekcie może natomiast przynieść nowoczesne podejście do zarządzania nimi.

Specyfika zarządzania w ochronie zdrowia

Nie ulega wątpliwości, że ochrona zdrowia pomimo swojej specyfiki wciąż podlega działaniu określonych mechanizmów rynkowych. W specyficzny jednak realny sposób funkcjonują w niej prawa rynkowe, które wymagają zastosowania odpowiednich procesów zarządczych. Z drugiej strony zarządzanie w ochronie zdrowia wymaga także silnej orientacji nie tylko na aspekty ekonomiczne działalności placówek, ale także te związane z potrzebami ich klientów, czyli pacjentów. Dlatego też specyfika zarządzania w tym sektorze polega przede wszystkim na wyważonym podejściu, które pozwoli zadbać zarówno o efektywne ekonomiczne działanie, wpływające na właściwą rentowność placówek, jak i dobro obsługiwanych pacjentów wraz z poszanowaniem tak zwanej sprawiedliwości społecznej.

Przed jakimi wyzwaniami staje kadra kierownicza w ochronie zdrowia?

Menedżerowie, dyrektorzy oraz kadra kierownicza placówek medycznych, odpowiedzialni za zarządzanie nimi muszą każdego dnia dostosowywać swoje działania do specyfiki sektora związanego z ochroną zdrowia. Największym wyzwaniem dla nich jest wprowadzenie nowoczesnych metod zarządczych, które bardzo często spotykają się z oporem przełożonych lub współpracowników.

Dlatego też tak istotna jest edukacja w tym obszarze, jaką zapewnić mogą między innymi studia podyplomowe, których tok nauczania związany jest z zarządzaniem w ochronie zdrowia. Dzięki nim osoby decyzyjne w placówkach medycznych zyskują nie tylko wiedzę, jak zarządzać w nowoczesny sposób, ale także metody wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań, tak aby było one skuteczne oraz nie były sabotowane przez podległy im personel. 

Nowoczesne zarządzanie ochroną zdrowia, czyli jakie?

Mówiąc o sprawnym, nowoczesnym zarządzaniu w ochronie zdrowia, warto również zdefiniować to, co jest przez te stwierdzenia rozumiane. W związku z tym nowoczesne metody zarządzania opierają się przede wszystkim na synergii pięciu kluczowych obszarów. Pierwszym z nich jest komunikacja i współpraca, bez której nawet najlepsze pomysły nie mogłyby być zrealizowane. Drugi obszar to natomiast odpowiedzialność zawodowa i społeczna, z jaką muszą się mierzyć zarządzający placówkami medycznymi. Ostatnie trzy to z kolei przywództwo, które powinno być realizowane w mądry i sprawiedliwy sposób, samo efektywne zarządzanie oraz ochrona zdrowia jako główny cel realizowanych działań. Zarządzanie placówkami medycznymi wyłącznie z uwzględnieniem tych pięciu aspektów może być bowiem w pełni skuteczne i przynosić założone rezultaty, którymi z jednej strony w większości przypadków jest zwiększenie rentowności placówki, natomiast z drugiej lepsza jakość świadczonych przez nią usług medycznych. 

Podsumowując, zarządzanie w ochronie zdrowia jest tak samo kluczowe dla sprawnego funkcjonowania placówek medycznych, jak w przypadku klasycznych przedsiębiorstw. A aby mogło być ono realizowane w nowoczesny, skuteczny sposób wymaga odpowiednio wykształconej kadry, posiadającej najnowocześniejszą wiedzę.

Zobacz również