Bobrowniki - przejście do rozbudowy

Jest propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, by na przejściu granicznym w Bobrownikach wybudować nowy terminal celny - na obszarze ok. 33 ha. Obecnie teren przejścia to 7,5 ha.

Spotkanie robocze w sprawie rozbudowy przejścia granicznego w Bobrownikach [fot. PUW]

Spotkanie robocze w sprawie rozbudowy przejścia granicznego w Bobrownikach [fot. PUW]

Dodatkowo ta inwestycja umożliwi stworzenie ok. 500 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na każdym kierunku wraz z odpowiednią infrastrukturą. Przepustowość terminala powinna być nie mniejsza niż 600 TIR-ów na jedną zmianę.

Na razie trwają robocze spotkania - opracowywana jest koncepcja budowy i rozbudowy terminala odpraw samochodów. Przeprowadzono również wizję lokalną drogi dojazdowej do przejścia oraz terenu planowanego pod terminal.

Marcowe spotkanie zorganizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział m.in. wojewoda podlaski, przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.

Placówka w Bobrownikach zajmuje obszar 7,5 ha. Jest obecnie kluczowym przejściem w ruchu granicznym między Polską i Białorusią, ponieważ przejście graniczne w Kuźnicy od prawie 5 miesięcy jest zamknięte (po ataku migrantów).

na podst.inf.PUW

Zobacz również