BAT z wyróżnieniem za kampanię "Zero Kompromisów"

Firma British American Tobacco (BAT) została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za ogólnopolską kampanię "Zero Kompromisów", której celem jest budowanie świadomości wśród sprzedawców, by bezkompromisowo podchodzili do zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom nieletnim. To nie jedyne wyróżnienie dla BAT w ostatnim czasie.

Kampania "Zero Kompromisów" znalazła się w kolejnej edycji Raportu "Odpowiedzialny biznes

w Polsce. Dobre praktyki", wydanej właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy i najbardziej prestiżowy przegląd działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju w Polsce, zwracający uwagę na najlepsze praktyki firm w tych obszarach. CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy.

BAT wyróżniono w kategorii "Uczciwe praktyki operacyjne" za kampanię w dobitny sposób pokazującą potrzebę przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia wyrobów nikotynowych, głównie e-papierosów i innych produktów o tzw. obniżonym ryzyku.

"Zero Kompromisów" odwołuje się do odpowiedzialności sprzedawców, wskazując na to, jak istotna jest świadoma odmowa dokonania transakcji z naruszeniem prawa. Misją organizatora kampanii - należącej do BAT sieci eSmoking World jest wzmocnienie przekonania wśród sprzedawców sieci, że zarówno e-papierosy, jak i pozostałe wyroby o tzw. obniżonym ryzyku, zawierające nikotynę, przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych palaczy. Co istotne, handlowcy mieliby również nie sprzedawać wyrobów nikotynowych dorosłym, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że za ich pośrednictwem skorzystałyby z nich osoby nieletnie.

W ramach pierwszego etapu kampanii organizatorzy przeprowadzili cykl szkoleń dla doradców klienta i rozpowszechnili materiały edukacyjne dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku.

BAT jest jednym z większych pracodawców w województwie podlaskim. W zakładzie

w Augustowie pracuje prawie 1,5 tys. osób. Fabryka produkuje wyroby tytoniowe, które następnie trafiają na ok. 50 rynków (głównie europejskich), a największe z nich to Niemcy, Polska, Francja i Holandia. W ostatnich latach w rozwój fabryki zainwestowano ok. 650 mln zł, tworząc ponad 500 nowych miejsc pracy oraz kolejne dla dostawców i plantatorów tytoniu. Przez 30 lat obecności na polskim rynku BAT zainwestował w augustowski zakład ponad 2,5 mld złotych. Łącznie BAT w Polsce zatrudnia około 3,8 tys. osób.

Zobacz również