ZUS znów wyższy. To największa podwyżka od 6 lat

W 2019 roku składka ZUS dla przedsiębiorcy wyniesie 1316 zł. To o 100 zł więcej niż w roku poprzednim! Niepokój przedsiębiorców budzi nie tylko wysokość składki, ale też tempo jej corocznego wzrostu względem wzrostu płacy minimalnej. Ta nie jest już tak dynamiczna.

Przedsiębiorcy nie mają wielu powodów do zadowolenia. W 2019 roku składka ZUS wzrasta najwięcej od 6 lat. W piątek (18 stycznia) podano oficjalną wysokość składek na państwowe ubezpieczenie. Jest znacznie drożej niż w roku ubiegłym.

W 2018 roku przedsiębiorcy co miesiąc płacili dla ZUS-u 1228,70 złotych. W tym roku zapłacą już dokładnie 1316,97 zł. To podwyżka o blisko 100 złotych! Oto jakie kwoty składają się na wysokość składki:

-składka emerytalna 558,08 zł,

-składka rentowa 228,72 zł,

-składka chorobowa 70,05 zł,

-składka wypadkowa 47,75 zł,

-składka na Fundusz Pracy 70,05 zł

-składka zdrowotna 342,32 zł.

TEMPO WZROSTU WYNAGRODZEŃ NIE JEST TAK DYNAMICZNE

"Teoretycznie tempo, w jakim są podnoszone składki, powinno odzwierciedlać dynamikę płac. Jednak w rzeczywistości składki rosną aż o 7,2%, podczas gdy spodziewane tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. wynosi 5,6%." - czytamy w komunikacie Federacji Przedsiębiorców Polskich. W praktyce oznacza to, że wysokość składki przedsiębiorców na ZUS coraz szybciej zbliża się do wartości minimalnego wynagrodzenia "na rękę", które wynosi ok. 1600 zł.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ubiegłym roku wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją rozwiązania systemowego. 

-Przedsiębiorcy nie muszą być zaskakiwani skokowymi zmianami poziomu obowiązkowych składek, które są większe od wzrostu płac w danym roku. FPP rekomenduje modyfikację przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłaby powiązana z rzeczywistą, podaną przez GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie - jak obecnie - jedynie jej prognozą - mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2 - letni okres zapłacą natomiast w sumie 555,89 zł miesięcznie - o 36,61 zł więcej niż w 2018 r.. Te spośród osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawnioskowały o wprowadzony od początku 2019 r. tzw. ?mały ZUS?, będą musiały samodzielnie wyliczyć składki do zapłaty w oparciu o przychody z ubiegłego roku. Jest jednak pewne, że zapłacą nie mniej niż 555,89 zł i nie więcej niż 1316,95 zł miesięcznie.

Zobacz również