ZUS wysłał już wszystkie deklaracje podatkowe PIT za 2023 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Ponad 10 mln deklaracji trafi do wszystkich osób, które w ubiegłym roku, chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS-u. W województwie podlaskim formularze PIT otrzyma 240 tys. osób.

[fot. ZUS]

[fot. ZUS]

– Co roku na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Zanim do wszystkich zainteresowanych trafią tradycyjne przesyłki listowe, każdy klient może taką deklarację pobrać i wydrukować ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo jaki PIT?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy dostawali pieniądze z ZUS-u przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS-u podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A trafi do osób z nadpłatą podatku, a zwrot z tytułu nadpłaty świadczeniobiorcy otrzymają bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok.

– ZUS już od 3 lat nie rozlicza emerytów i rencistów, u których wystąpiła  nadpłata podatku. Osoby z nadpłatą podatku mogą samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, składając zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Jeśli nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą również poczekać do 30 kwietnia, gdy rozliczy ich urząd skarbowy – wyjaśnia rzeczniczka.

PIT-11A to informacja o dochodach osób, które dostawały inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS-u.

PIT-11A trafi również do tych świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS-ie oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 dedykowany jest dla osób, które otrzymały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Rozliczenie do 30 kwietnia

Osoby, które chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinny to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

– W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach możemy wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej tradycyjną drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS-u – mówi Katarzyna Krupicka.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. Wyjątek stanowią osoby ze  świadczeniem nieprzekraczającym rocznie kwoty 30 tys. zł brutto. One nie mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń, czy przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, z uwagi na to, że nie zapłaciły w ubiegłym roku podatku dochodowego.

Zobacz również