ZUS policzył... 260 zł średnio więcej dla emerytów z rocznika 1953

68,2 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury. Łączna kwota wyrównania to ponad 749 mln zł, a średnia to prawie 11,6 tys. zł. W województwie podlaskim wyższe świadczenia będzie pobierać 1 725 osób.

Źródło: ZUS Bialystok

Źródło: ZUS Bialystok

ZUS przeliczył ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953. Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet. Emerytura osób urodzonych w 1953 r. wzrosła przeciętnie o 260 zł. Z rozpatrzonych już spraw dotyczących przeliczenia świadczenia osób z rocznika 1953 wynika, że wyrównanie emerytury otrzymało 68,2 tys. osób na łączną kwotę 749 mln zł.

Przypominam, że część spraw osób z rocznika 1953 została załatwiona przez ZUS już w 2019 r. w ramach realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczonych zostało wówczas 14 tys. świadczeń. W 8,5 tys. wniosków emerytura powszechna po przeliczeniu okazała się korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty wzrosła przeciętnie o 250 zł.

- W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem.

Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musiała składać wniosku. ZUS z urzędu przeliczył wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów.

Zobacz również