Zróżnicowane zadania, wspólne korzyści

Beneficjentem projektu unijnego pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" są Wodociągi Białostockie.

/foto. Wodociągi Białostockie/

/foto. Wodociągi Białostockie/

Artykuł sponsorowany

Jest to już trzecie przedsięwzięcie z finansowym wsparciem Unii Europejskiej, realizowane przez tę firmę, co stawia ją w gronie liderów nie tylko swojej branży. Znacznie ważniejsze jest to, że z efektów obecnego projektu - tak jak z poprzednich inwestycji Wodociągów Białostockich z unijnym dofinansowaniem - będzie korzystała cała Aglomeracja Białostocka i jej mieszkańcy.

Z trzynastu kontraktów inwestycyjnych, zaplanowanych do wykonania w latach 2016-2021, trzy są w całości zakończone. W ramach kontraktu pn. "Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków (I etap)" wybudowano dwa nowe bloki biologiczne. Są one technologicznym "wsparciem" dla obiektów tego typu, które działają już ponad dekadę. Dzięki temu oczyszczanie ścieków przebiega jeszcze wydajniej, niż dotychczas.

Zakończył się też kontrakt "sieciowy" dotyczący budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Bema, Kopernika, Młynową i Wyszyńskiego. Mieszkańcy domów przy uliczkach w tym rejonie mogą już korzystać z ciągłej i niezawodnej dostawy wody, bieżącego odbioru ścieków socjalno-bytowych oraz - w efekcie - cieszyć się lepszymi warunkami do życia. Podobne korzyści staną się udziałem właścicieli posesji przy ulicach: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej oraz ul. Sowlańskiej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w tych miejscach, rozpoczęcie ich jest przewidziane na wiosnę przyszłego roku. Warto już planować swoje podłączenie do sieci, które tam powstaną. Zrealizowany jest też kontrakt dotyczący przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Magazynowej. Na etapie końcowym znajduje się przebudowa sieci w ulicach: Handlowej, Sejneńskiej i Hurtowej (tam prace zakończono).

W niedługim czasie powinna rozpocząć się modernizacja sieci kanalizacyjnej w centrum miasta, na ulicach: Malmeda, Spółdzielczej, Legionowej i Akademickiej. W celu zminimalizowania utrudnień, roboty mają być tam prowadzone metodą bezwykopową. W kolejce czeka przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Saturna, Plutona, Neptuna oraz Brzechwy, a także przebudowa kanałów sanitarnych w ulicach: Kozłowej, Białostoczek, Gołdapskiej oraz Składowej i Zwycięstwa. Niedawno rozpoczęły się realizacje dwóch kontraktów na obiektach Wodociągów Białostockich. Pierwszy dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. W rezultacie powstaną tam dwie małe instalacje wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej - dachowa i naziemna. Na dachu będzie umieszczonych 108 paneli fotowoltaicznych, na gruncie stanie układ konstrukcyjny ze 128 panelami. W ramach tego zadania zostaną też zamontowane stacja pogodowa i system wczesnego ostrzegania przed burzami. Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli Wodociągom Białostockim zwiększyć produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby.

Uprzedzające alarmowanie o ewentualnych wyładowaniach atmosferycznych zwiększy bezpieczeństwo ludzi na obiekcie i możliwość ochrony majątku. Z kolei w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze rozpoczęto prace przy budowie trzeciego pulsatora. Po zakończeniu zadania wzrośnie wydajność, a w efekcie - skuteczność technologii uzdatniania wody na tym obiekcie.

W bliskiej perspektywie są zaplanowane inwestycje mające na celu ograniczenie uciążliwych zapachów w rejonie oczyszczalni ścieków oraz zakup samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. W przyszłym roku ma zacząć się modernizacja stawów infiltracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Wasilków, skąd pobierana jest do uzdatniania woda pochodząca z rzeki Supraśl. Pomimo dużego zróżnicowania zadań w realizowanym przez Wodociągi Białostockie projekcie unijnym, wszystkie przyniosą bezpośrednie lub pośrednie korzyści w skali całej aglomeracji.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 134 292 151,88 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 85 611 246,82 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz również