Zmiany w rządowym wsparciu osób niepełnosprawnych

Konsultacje regionalne dotarły do Podlaskiego. Dotyczą budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Trwają w Polsce od początku lipca. Przywodzą na myśl długi protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Rząd przygotowuje nowe rozwiązania, które mają pozwolić uniknąć w przyszłości podobnych protestów.

Początek konsultacji społecznych /fot. H. Korzenny/

Początek konsultacji społecznych /fot. H. Korzenny/

- Organizujemy te konsultacje społeczne, aby zaprezentować założenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Będziemy chcieli rozmawiać z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - zapowiada Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Ogłoszony w połowie maja projekt budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin opiera się na trzech filarach: to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych,pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program "Dostępność+".

Solidarnościowy fundusz wsparcia będzie zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. 

- Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30 proc. trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15 proc. na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie - mówi wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Jak podkreśla wiceminister Michałkiewicz, zasadniczym źródłem finansowania funduszu będzie opodatkowanie najbogatszych, czyli "danina solidarnościowa". Zapłacą ją ci, których dochód w roku przekroczy milion złotych (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny to 4 proc. od kwoty powyżej 1 mln zł rocznie 

- Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w przyszłym roku. Dzięki temu do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy będzie to 1,8 mld zł wsparcia dla osób niepełnosprawnych - wylicza wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Pakiet społecznej odpowiedzialności oraz program "Dostępność plus" to mają być działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Zakres tych działań będą precyzować uwagi zgłaszane podczas konsultacji w regionach. Podlaskie konsultacje właśnie się rozpoczęły. 

Spełniając część postulatów rodzin osób niepełnosprawnych, w maju parlament podwyższył rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna zrównała się z wysokością najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przepisy wejdą w życie 1 września z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Zobacz również