Zgłoś się do konkursu fotograficznego

Tematem 15. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Podlasie w Obiektywie im. Wiktora Wołkowa" jest nasz region z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy - zarówno z Województwa Podlaskiego, jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

 Grafika wydarzenia /Źródło: Wrota Podlasia/

Grafika wydarzenia /Źródło: Wrota Podlasia/

Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 października. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursową planowana jest na grudzień 2019 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś "wędruje" po Podlasiu, m.in. prezentowana jest w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży.

Celem konkursu jest: zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę, a także pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych mieszkańców.

Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych w formacie A3 wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD. Organizator dopuszcza wysłanie zdjęć wersji elektronicznej na adres: kontakt@muzeumbialoruskie.pl

Więcej informacji: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/pod_patronatem_wrot_podlasia/zglos-sie-do-konkursu-fotograficznego-podlasie-w-obiketywie-im-w-wolkowa.html.

Zobacz również