Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium sejmiku

I wotum zaufania, i absolutorium za wykonanie budżetu uzyskał zarząd województwa podlaskiego podczas głosowania w sejmiku na poniedziałkowej (27.06) sesji. Komisja rewizyjna sejmiku (większość w niej mają radni opozycji) wnioskował o nieudzielenie absolutorium, ale ten wniosek większość radnych sejmiku odrzuciła. 

Obradują radni sejmiku [fot. K. Timoszuk UMWP]

Obradują radni sejmiku [fot. K. Timoszuk UMWP]

Decyzje sejmiku poprzedziła prezentacja raportu o stanie województwa oraz debata radnych. Prezentująca raport dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim Joanna Sarosiek mówiła: – We wszystkich wskaźnikach społeczno-gospodarczych mamy na ogół palmę pierwszeństwa i jesteśmy najszybciej rozwijającym się regionem Polski wschodniej.

Według raportu poprawiły się w regionie dochody gospodarstw domowych, wzrósł PKB i przychód w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, a także zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Po dyskusji radni sejmiku w głosowaniu udzielili zarządowi województwa wotum zaufania. 20 radnych było za uchwałą, 7 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

– Zarząd Województwa Podlaskiego w 2021 r. skupił się na jednym podstawowym celu. Chcieliśmy utrzymać miejsca pracy w regionie  i w dużej mierze nam się to udało. Wynika to wprost ze wskaźników. Mówię tu nie krajowej tarczy, ale naszej, podlaskiej. To 220 mln zł w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, z czego 11 tys. firm otrzymało pomoc, a 19 tys. miejsc pracy udało się uratować – podsumował debatę o kondycji województwa marszałek Artur Kosicki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił skarbnik województwa Paweł Jungerman. Poinformował, że zarząd województwa wypracował w ubiegłym roku nadwyżkę budżetową w wysokości 366 tys. zł (przy dochodach 696 mln zł). Skarbnik podkreślił, że projekt budżetu zakładał deficyt w kwocie 140 mln zł. Stan długu samorządu województwa wyniósł na koniec 2021 roku 280 mln zł.

Komisja rewizyjna sejmiku województwa podlaskiego negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i złożyła wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu oraz o nieudzielenie absolutorium dla zarządu województwa podlaskiego. Podobnie było rok temu. W komisji radni rządzącego w sejmiku klubu PiS są w mniejszości. 

Wniosek komisji odrzuceniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzieleniu absolutorium w głosowaniu został przez większość radnych sejmiku odrzucony: 7 radnych było za, 20 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 

Zobacz również