Zarząd Województwa przyznał blisko 17 mln zł dofinansowania. Będą nowe miejsca pracy

Pieniądze, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, otrzymało 40 firm, które prowadzą działalność w gminach, położonych na obszarach Natura 2000. Dzięki tym dotacjom powstanie 237 miejsc pracy w regionie.

foto. Wrota Podlasia

foto. Wrota Podlasia

Przedsiębiorstwa te wzięły udział w konkursie, ogłoszonym w zeszłym roku. Warunkiem była realizacja projektów na terenie gmin woj. podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej (tj. 18,12 proc.).

Dofinansowanie firmy przeznaczą na inwestycje, m.in. na nowe maszyny, linie produkcyjne wraz z oprogramowaniem, wprowadzenie nowych produktów i usług. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. produkcją wyrobów z drewna, obróbką metali, robotami budowlanymi, wydobywaniem kruszywa, prowadzące usługi związane z leśnictwem, działalnością gastronomiczną, zakwaterowaniem, rekreacją.

7 projektów pochodzi z powiatu augustowskiego, 4 - z suwalskiego, 3 - z monieckiego, 17 z białostockiego, 6 z hajnowskiego, po jednym z łomżyńskiego, sejneńskiego i sokólskiego.

Kolejny konkurs działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000) zostanie przeprowadzony w marcu tego roku. Przedsiębiorstwa znów będą mogły uzyskać wsparcie m.in. na zwiększenie zdolności produkcyjnej, na rozszerzenie działalności czy zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług. Budżet projektu może wynieść do 2 mln zł., zaś głównym efektem ubiegających się o wsparcie projektów ma być tworzenie nowych miejsc pracy.

Źródło: Wrota Podlasia

Zobacz również