Zarząd województwa przedstawił projekt budżetu na 2023 rok

Plan finansowy zakłada więcej pieniędzy m.in. na ochronę zdrowia, transport, turystykę i rekordowe fundusze na kulturę. Będzie też kolejna edycja Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów oraz budżet obywatelski województwa podlaskiego i rezerwa "energetyczna". Projekt rekordowego budżetu na przyszły rok zaprezentowali wczoraj (16.11) marszałek i skarbnik województwa.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 865,5 mln zł. To wzrost o 34 proc. w stosunku do roku obecnego. Zaplanowano też drugie w historii pod względem wielkości wydatki, które mają wynieść prawie 955 mln zł. To w stosunku do roku 2022 wzrost o 44 proc. W projekcie nie ma jeszcze ujętych pieniędzy z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

Planowany deficyt budżetowy zapisano na 88 mln zł, a 108 mln zł ma wynieść nadwyżka operacyjna. Władze województwa planują po raz pierwszy w tej kadencji skorzystanie z kredytu. 

Na transport i łączność zaplanowano prawie 359 mln zł.  To o ponad 122 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Z tych pieniędzy blisko 203 mln zł to inwestycje drogowe (jeszcze bez pieniędzy unijnych), a to z kolei wzrost w stosunku do bieżącego roku o prawie 96 mln zł. To jeden z najwyższych zaplanowanych budżetów na ten cel. Jeśli chodzi o przewozy kolejowe, będzie to kwota ponad 58,5 mln zł. A na remonty dróg wojewódzkich zapisano 56 mln zł.

Najważniejsze inwestycje to m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski - Hajnówka (43,3 mln zł), czy przebudowa i rozbudowa i przebudowa ul. Władysława Raginisa w stronę Supraśla (35 mln zł).

W przyszłym roku na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę ponad 69,4 mln zł i to jest również wzrost o prawie 25 mln zł w stosunku do 2022 r. Głównym przedsięwzięciem będzie budowa oddziału kohortacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. To inwestycja zaplanowana na lata 2023-2026, a w projekcie zarezerwowano na nią 10 mln zł.

Na turystykę w przyszłym roku władze województwa chcą przeznaczyć ponad 3,1 mln zł. To wzrost o prawie 1 mln zł w stosunku do roku bieżącego. Więcej pieniędzy otrzyma Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Będzie to 800 tys. zł, o 150 tys. zł więcej niż w roku 2022. O ponad 1,6 mln zł więcej w stosunku do roku 2022 r. zaplanowano również na kulturę fizyczną - to aż 11,6 mln zł. Z tego 10 mln zł ma zostać przeznaczone na dotacje.

Na poziomie z 2022 r. zostaną utrzymane wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycja na ten cel to 2 mln zł. Natomiast na ochronę zabytków zaplanowano 3,2 mln zł.

Budżet na kulturę wzrósł dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku, bo aż do blisko 135 mln zł. Marszałek przypomniał, że trwa jedna z najważniejszych inwestycji w regionie, chodzi o generalny remont zabytkowej siedziby Teatru Dramatycznego, a w planach na przyszły rok jest też rozpoczęcie remontu "Spodków" i budynku przy ul. J. Kilińskiego należących do Podlaskiego Instytutu Kultury.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, czyli autorskie przedsięwzięcie obecnego zarządu województwa będzie kontynuowane. Budżet programu na rok 2023 zaproponowano w wysokości 25 mln zł. To dużo więcej niż w latach ubiegłych. Zaplanowano też nowe rezerwy na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 5 mln zł, zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii: 2 mln zł oraz 500 tys. zł na budżet obywatelski w województwie podlaskim.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również