Zakończyła się budowa ulicy Klepackiej. Kosztowała 40 mln zł

Do czasu uzyskania zgody na użytkowanie będzie tam obowiązywała czasowa organizacja ruchu.

/foto. Wschodzący Białystok/

/foto. Wschodzący Białystok/

Przebudowa ulicy Klepackiej to jedno z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego", obejmującego też m.in. przebudowę ul. Legionowej, Wiosennej, Prezydenta R. Kaczorowskiego i A. Mickiewicza. Na realizację tego projektu Miasto pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 105 mln zł. Koszt przebudowy ul. Klepackiej wyniósł ok. 40 mln zł.

W ramach prac pod ulicą Klepacką powstały tunele, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, podziemny zbiornik retencyjny z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. To wszystko przyczyni się do poprawy ruchu w tej części miasta, odciąży sąsiednie ulice i ułatwi przejazd autobusom komunikacji miejskiej.

- Mieszkańcy Białegostoku bardzo potrzebowali tej inwestycji. Przed rozpoczęciem prac to miejsce było niebezpieczne, miedzy innymi ze względu na niestrzeżone przejazdy kolejowe. Dzięki przebudowie ulicy Klepackiej ten problem został wyeliminowany - mówi Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku.

Już w drugiej połowie września zostały otwarte dla ruchu nowo wybudowane tunele, dzięki czemu białostoczanie zyskali bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi. Wprowadzono wówczas czasową organizację ruchu, która umożliwia przejazd z prędkością 30 kilometrów na godzinę. To ograniczenie prędkości będzie obowiązywało do czasu, kiedy zakończą się procedury związane z odbiorem inwestycji oraz uzyskaniem zgody na użytkowanie. Później będzie tam można jeździć z prędkością 50 kilometrów na godzinę.  

Zobacz również