Konkurs Zdrowy Samorząd. Można głosować na Województwo Podlaskie

Województwo Podlaskie zostało nominowane w konkursie za program "Badminton w zapobieganiu postępowi wady krótkowzroczności u dzieci". Jego efektem ma być poprawa umiejętności fizycznych oraz rehabilitacja narządu wzroku dzieci. Głosowanie czytelników trwa do 14 lutego (do godz. 12.00).

[fot. Kamil Timoszuk/UMWP]

[fot. Kamil Timoszuk/UMWP]

Konkurs Zdrowy Samorząd ma na celu przedstawienie aktywności samorządów gmin, powiatów i województw w dbaniu o stan zdrowia mieszkańców. 

Do organizatorów konkursu wpłynęło ponad 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu.

Nagrody - statuetki „Zdrowy Samorząd 2022” - zostaną przyznane w kategoriach: Zdrowa Gmina/Miasto; Zdrowy Powiat; Zdrowe Województwo.

Do projektu Województwa Podlaskiego pn. „Badminton w walce z krótkowzrocznością środowiskową” zakwalifikowano dzieci w wieku od 7 do 15 lat ze stwierdzoną krótkowzrocznością z wadą od minus 1,5 do minus 7,5 dioptrii.

W ramach I części projektu, podczas jego trwania w 2021 r., uczestniczyło 20 dzieci spełniających kryteria udziału. Ocena efektów zdrowotnych w I etapie projektu została przeprowadzona poprzez testy sprawności fizycznej. W grudniu 2021 r. uzyskano następujące wyniki - dwoje dzieci uzyskało ocenę bardzo dobrą, 10 dzieci ocenę dobry+, 8 dzieci uzyskało ocenę dobrą.

W 2022 r. zaplanowano II etap projektu, w którym ocenie zostanie poddana również sprawność narządu wzroku oraz wpływ regularnej aktywności fizycznej na wadę wzroku jaką jest krótkowzroczność. Łącznym efektem realizacji projektu ma być poprawa umiejętności fizycznych oraz rehabilitacja narządu wzroku.

Wartość projektu to ponad 40 tys. zł z czego 35 tys. zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Oddać głos można: tutaj.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Zobacz również