Zaczynają się zimowe zmagania z zimą 

Urząd Miejski w Białymstoku informuje, że rozpoczął się sezon zimowego utrzymania miasta. Potrwa do 30 marca 2024 roku. Jak zapewnia urząd, na wszystkie zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych w mieście, w tym na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, monitoring pojazdów GPS oraz na prognozę pogody, urząd zawarł umowy z ośmioma wykonawcami. Zabezpieczono też środki finansowe na ten cel.

Akcja zimowego utrzymania ulic [fot. UM Białystok]

Akcja zimowego utrzymania ulic [fot. UM Białystok]

Zgodnie z obowiązującymi umowami od 1 października obowiązywał sezon przedzimowy, który zakończył się 15 listopada 2023 r. Od tego dnia mamy sezon zimowy. 

– W sezonie zimowym wykonawcy postawieni są w stan wyższej gotowości. Powinni pozostawać w pełnej dyspozycji Miasta, aby móc podejmować działania w razie zachodzącej konieczności. W ciągu jednej godziny od powzięcia decyzji o uruchomieniu akcji, firmy oczyszczające zobligowane są do stawienia się na ulicach Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zgodnie z zawartymi umowami przed rozpoczęciem sezonu zimowego wykonawca w każdym z sześciu sektorów miasta zobowiązany był do zgromadzenia zapasów chlorku sodu (pospolita sól drogowa) w liczbie co najmniej 500 ton na sektor, chlorku wapnia lub chlorku magnezu – co najmniej 50 ton oraz kruszywa łamanego – 100 ton na sektor. 

Przeprowadzone przez inspektorów kontrole w bazach firm, sprawdzające stan przygotowań do prowadzenia akcji ZUD pod względem zgromadzonych zapasów środków do zwalczania śliskości na drogach i chodnikach, a także posiadanego potencjału sprzętowego potwierdziły, że zostały one zgromadzone w wymaganych ilościach, a nawet nieco większych. 

Poza tym w sytuacji kryzysowej będzie także możliwość wykorzystania 900 ton soli drogowej zabezpieczonej dodatkowo przez Miasto. 

W trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umów) wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej w takim stopniu, aby można było prowadzić skuteczne działania przy długotrwałych opadach śniegu.

Firmy będą prowadziły działania w ramach akcji biernej, akcji interwencyjnej oraz akcji czynnej w zależności od wystąpienia określonych warunków pogodowych.

Akcja bierna: firmy są w dyspozycji zamawiającego, pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi, w razie konieczności zgłaszają potrzebę podjęcia akcji, zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach, usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.

Akcja interwencyjna: polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.

Akcja czynna: polega na wykonywaniu czynności długotrwałych, związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.

Firmy zadeklarowały zatrudnienie do tych zadań 212 osób. Na zimowe odśnieżanie miasta w sezonie 2023/2024 zaplanowano wydatek ok. 28 mln zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi na koniec sezonu, bo wszystko zależy od tego, jaka będzie ta zima.

Według informacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku – w tym sezonie zimowym utrzymaniem ulic głównych, placów, ulic osiedlowych i chodników w mieście zajmują się następujące firmy: ulice główne – MPO, Koma Białystok, Garden-Com (z siedzibą w Lublinie), Astwa; ulice osiedlowe odśnieżają także firmy Probet i MAWI; a chodniki także firmy Garden Designers, Trwa-sad i Reflex. 

Szczegółowe informacje dotyczące standardów zimowego utrzymania oraz mapa miasta z podziałem na strefy odśnieżania i firmy – na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Zobacz również