Zaczyna się nabór do przedszkoli i podstawówek

Początek marca to jak zwykle nerwowe dni dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do 9 marca (z wyjątkami, o których niżej) rodzice muszą zgłosić swoje dzieci do rekrutacji. Do przedszkoli i do podstawówek. W Białymstoku miejsc w przedszkolach samorządowych jest mniej niż dzieci, które mogłyby się o miejsce ubiegać. Władze miasta uspokajają: doświadczenie podpowiada, że nie wszyscy rodzice chcą wysyłać swoje dzieci do przedszkoli samorządowych.

Konferencja prasowa na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół /fot. H. Korzenny/

Konferencja prasowa na temat rekrutacji do przedszkoli i szkół /fot. H. Korzenny/

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w Białymstoku rozpocznie się 1 marca. Jak podaje Urząd Miejski w Białymstoku, dzieci w wieku przedszkolnym jest w mieście 11,749 tysięcy, miasto przygotowało prawie 10,4 tysiąca miejsc. Brakuje więc miejsc dla prawie półtora tysiąca przedszkolaków. 

Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki uspokaja jednak, że "dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie upewniają nas w przekonaniu, że nie wszystkie dzieci będą chciały skorzystać z naszej oferty rekrutacyjnej". Co jednak oznacza, że miasto nie ma rozeznania, ile dzieci faktycznie weźmie udział w rekrutacji oraz musi się liczyć z tym, że dla niektórych uczestników rekrutacji może zabraknąć miejsca w przedszkolach. 

Jednak jak podkreśliła podczas spotkania z dziennikarzami Ewa Mituła, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego - miasto ma ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci, które będą się o starały i spełnią określone kryteria. 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się w najbliższy czwartek 1 marca 2018 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 9 marca. 

Prezydnet Białegostoku podczas otwarcia przedszkola nr 84 przy ul K. Pułaskiego /fot. archiwum Bia24/

Prezydnet Białegostoku podczas otwarcia przedszkola nr 84 przy ul K. Pułaskiego /fot. archiwum Bia24/

Miasto Białystok przygotowało ok. 8,5 tys. miejsc w 60 przedszkolach publicznych i 1210 miejsc w 49 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo także 670 - w 8 przedszkolach niepublicznych.

W tym roku dodatkowe oddziały powstaną w Przedszkolu Samorządowym nr 81 oraz szkołach podstawowych nr 28, 31, 43 i 44. W 2017 r. rozbudowano miejskie przedszkola nr 84 i 64. Dzięki temu w pierwszej placówce powstało 75 dodatkowych miejsc, w drugiej - ponad 30.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2012-2015, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko ukończyło 2,5 roku (rocznik 2016). Rodzice mieszkający poza Białymstokiem mogą starać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dzień otwarty w przedszkolu /fot. archiwum Bia24/

Dzień otwarty w przedszkolu /fot. archiwum Bia24/

Rekrutacja będzie odbywała wyłącznie poprzez system informatyczny dostępny pod adresem internetowym www.nabor.um.bialystok.pl. Kryteria pierwszego etapu rekrutacji (tzw. ustawowe) i drugiego (tzw. samorządowe) są takie same jak w ubiegłym roku. 

Wszystkie kryteria są szczegółowo przestawione na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Edukacja. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 27 marca. Następnie rodzice (do 5 kwietnia) będą mieli czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 10 kwietnia.

REKRUTACJA DO PODSTAWÓWEK 

W roku szkolnym 2018/19 na pierwszoklasistów w białostockich podstawówkach czeka ponad 3,1 tys. miejsc w 40 publicznych szkołach podstawowych. Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do placówek przez tydzień, do 9 marca. W przypadku klas sportowych termin ten jest krótszy i mija 6 marca. Rekrutacja będzie także prowadzona do klas IV sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych.

Szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów będą prowadziły nabór wniosków do klas IV i VII od 1 do 9 marca 2018 r.

Podstawówki czekają na nowych uczniów /fot. archiwum Bia24/

Podstawówki czekają na nowych uczniów /fot. archiwum Bia24/

 - Do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci z dwóch roczników 2011 i 2012. Są to dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców (jeśli dziecko korzystało w poprzednim roku szkolnym z wychowania przedszkolnego albo ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole) - mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. 

Dziecko, które w tym roku szkolnym realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez rekrutacji.

Do szkoły podstawowej kandydaci będą przyjmowani z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani będą z urzędu na podstawie zgłoszenia. Trzeba będzie do niego dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodziców.

Nabór zaczyna się 1 marca 2018 /fot. archiwum Bia24/

Nabór zaczyna się 1 marca 2018 /fot. archiwum Bia24/

Rekrutacja do szkół podstawowych także odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego - dostępna jest na stronie internetowej www.nabor.um.bialystok.pl. Na tej stronie można wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. Następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas zostaną podane 28 marca, przyjętych i nieprzyjętych - 10 kwietnia 2018.

Jak mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki, w szkołach i przedszkolach odbędą się wkrótce dni otwarte. Ich harmonogram oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji są dostępne na stronie www.bialystok.pl w zakładce Edukacja. 

Drugą rekrutację (uzupełniającą) do przedszkoli i podstawówek zaplanowano na 1-6 czerwca 2018 r.

Zobacz również