Zabytkowe kolekcje Książnicy Podlaskiej do digitalizacji

W portalu KRONIK@ czyli Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury będą dostępne zabytkowe kolekcje Książnicy Podlaskiej. To możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z Ministerstwem Cyfryzacji.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego jest pierwszą podlaską instytucją, która dołączyła do grona, w którym są już m.in. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Archiwa Państwowe. Repozytorium KRONIK@ powstało w celu upowszechniania dóbr kultury i nauki. Obecnie ma około 16 mln zasobów.

- To ważne, że znaleźliśmy się w gronie dużych instytucji kultury, nauki i administracji i możemy prezentować nasze zbiory. Nota bene piękna nazwa dla tego typu repozytorium: kronika - z nas przywodzi na myśl zapis tego, co najważniejsze - podkreślała dyrektor Książnicy Podlaskiej Beata Zadykowicz i dodała, że współczesna biblioteka to miejsce, gdzie zapisuje się historię świata, narodu i małej ojczyzny.

Pierwsze kopie cyfrowe zasobów Książnicy już są dostępne na portalu kronika.gov.pl. To publikacje w języku esperanto z Esperanto-Libraro, jedynej w Polsce bibliotece esperanckiej (filia nr 14). W zbiorach znajdują się dzieła polskich esperantystów, mi.in. Jakuba Szapiry, Antoniego Grabowskiego czy Odo Bujwida. Jednym z najcenniejszych zbiorów jest "Marta" Elizy Orzeszkowej, to egzemplarz unikatowy ze względu na dedykację tłumacza - Ludwika Zamenhofa dla Elizy Orzeszkowej.

Książnica Podlaska będzie miała możliwość podzielenia się także kolekcją starych druków, która zawiera wybór pism stanowiących wyjątkową wartość dla kultury polskiej. Zbiór liczy 171 starodruków, czyli druków wydanych do roku 1800. Kolekcja, chociaż ilościowo niewielka, obfituje w unikaty i rzadkości bibliograficzne. Najstarszym z zabytków jest karta z inkunabułowego druku godzinek poświęconych Najświętszej Marii Pannie wydanych w 1500 r. w Paryżu. Jest to całostronicowa ilustracja przedstawiająca Zaśnięcie NMP oraz inne sceny z życia Matki Boskiej.

Do szczególnie cennych kolekcji zalicza się Kolekcję Druków Supraskich Książnicy Podlaskiej, wydanych w Drukarni Ojców Bazylianów. Książnica posiada w zbiorach 20 woluminów supraskich druków.  Jednym z najbardziej wartościowych zbiorów pochodzącym z Kolekcji jest pierwodruk „Pieśni Nabożnych” Franciszka Karpińskiego (1792). To właśnie w Białymstoku poeta podjął zamiar stworzenia modlitewnika dla ludu, z którego pochodzą cenione w Polsce: „Pieśń poranna” oraz "Pieśń o Narodzeniu Pańskim", znane również jako "Kiedy ranne wstają zorze" i "Bóg się rodzi".

Źródło: UMWP

Zobacz również