"Za życiem" ze wsparciem

Pierwsze spotkanie w ramach "Konsultacji+" - dyskusji o nowym rządowym programie wspierania rodzin, w których jest problem niepełnosprawności. Na realizację programu "Za życiem" rząd chce wydać w ciągu najbliższych lat ponad 3 mld zł.

foto. Bia24

foto. Bia24

W ramach programu "Za życiem" przewidzianych jest 16 spotkań regionalnych "Konsultacje+", w tym dzisiejsze w Białymstoku oraz 32 spotkania środowiskowe, w tym dwa spotkania z osobami niepełnosprawnymi na Podlasiu.

- Nie tylko chcemy zmieniać prawo na bardziej korzystne dla osób niepełnosprawnych, nie tylko chcemy tworzyć świat bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych, ale chcemy to robić z samymi osobami niepełnosprawnymi. Na konferencji "Konsultacje+" z jednej strony informujemy o programie, o pierwszym pakiecie ustaw, dyskutujemy na temat wdrażania tych zmian. Z drugiej strony także zaczęliśmy przygotowywać kolejny pakiet zmian, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. - mówi Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Programu "Za życiem" ma kompleksowo wesprzeć osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Aby takie działania wprowadzić potrzeba wielu zmian w prawie. Pierwszy pakiet ustaw został przyjęty 22 czerwca tego roku.

Są w nim zapisy dotyczące wsparcia dla kobiet z trudną ciążą i ich rodzin. Następne etapy zmian mają dotyczyć wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz jego dziecka. Kolejne to usługi wspierające i rehabilitacyjne. Czwartym priorytetem, jest wsparcie mieszkaniowe. Kolejne zmiany mają dotyczyć koordynacji, poradnictwa i informacji.


- Jako wojewoda odpowiadam za monitoring ustawy. Ustawa jest adresowana do działań przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że na dzisiejszej konferencji będziemy mogli przedyskutować to, co jest założone w projekcie zmiany ustawy, ale i poznać oczekiwania uczestników dotyczące tych form wsparcia, które są potrzebne. Ustawa przewiduje kompleksowe wsparcie rodziny począwszy od kobiet w ciąży, poprzez wspieranie po urodzeniu dziecka, wspieranie mieszkaniowe, poprzez asystentów rodziny, poprzez świadczenia rehabilitacyjne - mówi Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Dzisiejsze dyskusje dotyczyły także wzmocnienia warsztatów terapii zajęciowej, które mają być głównym miejscem przygotowującym do podjęcia pracy. W założeniach są plany stworzenia klubów dla absolwentów terapii zajęciowych. Pracodawcy w łatwiejszy sposób będą mogli zatrudnić osobę niepełnosprawną poprzez uproszczenie pewnych aspektów. Mają też być uproszczenia odnośnie łączenia opieki przez rodziców osób niepełnosprawnych. Duże wsparcie mają dostać także osób z autyzmem.

- Największym problemem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów jest pewność wsparcia i stabilność tego wsparcia, jego dostępność w jego okolicy oraz informacja gdzie i kto może udzielać świadczeń - mówi Dorota Habich, p.o. prezes zarządu PFRON.

Na wspieranie działań programu "Za życiem" przeznaczonych jest 511 mln zł. W ciągu pięciu lat zabezpieczonych jest 3,1 mld zł na wspieranie działań tego programu. Te pieniądze będą przeznaczane na wspieranie działań samorządowych. Oprócz spotkań regionalnych i środowiskowych, swoje uwagi można zgłaszać poprzez stronę internetową, będą też prowadzone badania sondażowe, zbierane opinie środowisk osób niepełnosprawnych.

Zobacz również