Za wybitne osiągnięcia naukowe. Studenta PB minister nagrodził stypendium

Buduje roboty z klocków Lego i roboty sumo, zdobywa nagrody, świetnie porusza w programie CAD, tworzy układy elektroniczne, pisze artykuły naukowe... Józef Szymelewicz, student Politechniki Białostockiej, znalazł się w gronie tegorocznych stypendystów ministra edukacji i nauki za wybitne osiągnięcia.

Źródło: Politechnika Białostocka

Źródło: Politechnika Białostocka

Student pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka Politechniki Białostockiej został doceniony za osiągnięcia naukowe oraz aktywność w Kole Naukowym Robotyków, działającym na Wydziale Mechanicznym PB.

Józef Szymelewicz doświadczenie zdobywał w sekcji zajmującej się budowaniem robotów z klocków Lego. Wraz z zespołem, zdobywał podium na zawodach robotycznych w kraju i za granicą (pierwsze miejsce w XI Międzynarodowym Turnieju Robotów Robotic Tournament w Rybniku, trzecie miejsce podczas Robotiady 2019 w Wilnie).

- Budowa robotów z klocków Lego umożliwia szybkie przejście z etapu tworzenia konstrukcji do fazy programowania i testowania. Szczerze polecam ją na początek przygody z robotyką - podkreśla stypendysta MEiN.

Doświadczenie zdobyte w sekcji Lego, student wykorzystał w kolejnej sekcji Koła Naukowego Robotyków, zajmującej się budową robotów Sumo. Zdobył trzecie miejsca w zawodach RobotChallenge 2019 w Rumunii oraz na zawodach SumoChallege 2019 w Łodzi.

- Stworzenie kompletnego robota sumo wymaga znacznie więcej czasu. Trud wynagradza wiedza zdobywana "przy okazji": z zakresu modelowania poszczególnych elementów konstrukcji w programie CAD, tworzenia układów elektronicznych oraz programowania zachowania całego robota - podkreśla Józef Szymelewicz.

Stypendysta MEiN jest także współautorem artykułu naukowego "Tests of Selected Sensors Applicable in Autonomous Mini Sumo Robots", dotyczącego testowania czujników używanych w robotach sumo, który został zaprezentowany na konferencji naukowej w Japonii oraz opublikowany w czasopiśmie "International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research".

?

Jak informuje MEiN, do 25 października 2020 r. rektorzy uczelni przedstawili łącznie 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Minister podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów studentom. Wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.

Zobacz również