Za e-skierowanie NFZ będzie wypłacał premię

Placówki lecznicze, wystawiające i przyjmujące e-skierowania otrzymają premię finansową: nawet do 30 tys. zł dla poradni specjalistycznych i ponad 4 tys. zł dla POZ - zapowiada Podlaski Oddział NFZ.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

To początki elektronicznych skierowań. Ale już w całym kraju wystawiono już ponad 280 tys. e-skierowań, które otrzymało blisko 210 tys. pacjentów. Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe finansowanie dla lekarzy rodzinnych, którzy będą wystawiać e-skierowania oraz lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którzy będą przyjmować i wystawiać niezbędne w procesie leczenia e-skierowania.

- Aby zachęcić podmioty lecznicze do przyłączania się do systemu e-zdrowie (P1) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) będzie premiował finansowo te placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), które odejdą od skierowań wystawianych w postaci papierowej na rzecz e-skierowań - mówi Izabella Bołtruczuk, rzeczniczka podlaskiego NFZ.

Taką możliwość wprowadzają podpisane 1 lipca 2020 r. nowelizacje zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami NFZ mają na celu zachęcić lekarzy POZ i AOS do wystawiania e-skierowań do poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - tłumaczy rzeczniczka. - Dodatkowo w placówkach POZ premiowane jest zapewnienie rejestracji e-skierowania (tj. przyjęcie do realizacji przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia wskazane w skierowaniu) w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia w POZ.

Jakie środki może otrzymać placówka POZ, a jakie AOS?

Świadczeniodawca POZ, który w lipcu 2020 roku ma zadeklarowanych 5 tys. pacjentów i będzie wystawiał e-skierowania na poziomie powyżej 90 proc. może liczyć miesięcznie na dodatkowe środki w kwocie od 3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny).

Natomiast świadczeniodawca AOS, który udziela świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych i w lipcu 2020 r. udzielił świadczeń na kwotę ok. 835 tys. zł. może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł. Warunkiem jest rejestrowanie pacjentów z e-skierowaniem (współczynnik na poziomie 20 proc.) oraz wystawianie e-skierowań podczas 30 proc. porad.

To będzie obowiązkowe

Od dn. 8 stycznia 2021 roku wystawianie skierowań w postaci elektronicznej będzie obowiązkowe dla znacznej części usług medycznych w Polsce. Jednak już teraz ta e-usługa staje się coraz bardziej popularna. Tylko w czerwcu br. lekarze wystawili ponad 2 razy więcej e-skierowań niż miesiąc wcześniej (64 tys. w czerwcu, 24 tys. w maju). Dziennie wystawianych jest już przeszło 10 tys. e-skierowań.

Zaletą e-skierowania jest możliwość uzyskania go w trakcie e-wizyty, a następnie zapisania się na świadczenie, bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontaktować się z poradnią telefonicznie i podać 4-cyfrowy kod i swój nr PESEL. W przypadku e-skierowania nie obowiązuje 14-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do placówki, e-skierowanie jest jej udostępnione w systemie informatycznym. Jedynie jeżeli placówka nie jest jeszcze podłączona do systemu e-zdrowie (P1) musimy jej dostarczyć wydruk informacyjny e-skierowania z odręcznym podpisem lekarza, który je wystawił.

Jak wygląda e-skierowanie?

Do 8 stycznia 2021 r. trwa okres przejściowy, gdzie funkcjonują zarówno skierowania w postaci tradycyjnej (papierowej), jak i w postaci elektronicznej. Jest także możliwość wystawienia pacjentowi elektronicznego skierowania i wydania mu go w postaci wydruku informacyjnego. Taki wydruk, podpisany przez lekarza wystawiającego skierowanie, może być zrealizowany jako e-skierowanie (w placówkach, które już obsługują e-skierowania) lub jako zwykłe skierowanie na dotychczasowych zasadach dotyczących skierowań w postaci papierowej (w placówkach, które jeszcze nie obsługują e-skierowań).

Zobacz również