Z wnioskiem o 500+ zaczekaj do lutego

„Beneficjenci 500+ powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres” – doradza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład apeluje, by ci, którzy już otrzymują świadczenie, zaczekali do lutego ze złożeniem wniosku na kolejny okres świadczeniowy. 

[pixabay.com]

[pixabay.com]

ZUS rozpocznie przyjmowanie dokumentów od 1 lutego tego roku. Chodzi o wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. – Rodzicom i opiekunom, którzy złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać środki na nowy okres świadczeniowy, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się 1 lutego 2023 r. 

– Tylko w 2022 roku ZUS przyznał świadczenie wychowawcze ma 7,96 mln dzieci i przekazał łączną kwotę rodzicom i opiekunom w wysokości 21,75 mld zł. W województwie podlaskim wypłacono łącznie 620 mln zł na 222,5 tys. dzieci – wylicza Katarzyna Krupicka.

Jak informuje ZUS, wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne takie jak telefon komórkowy, czy tablet. Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. 

– Jeżeli dokument wpłynie właśnie tymi kanałami, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych przekazanych przez klienta we wniosku – wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt w Polsce wraz z dostępem do pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródło: ZUS

Zobacz również