Z wicedyrektora liceum na szefa miejskiej edukacji

Rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wieloletnią dyrektor Lucję Orzechowską zastąpi - też kobieta - dotychczas pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora jednego z białostockich liceów

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

1 grudnia 2016 roku posadę dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku obejmie Ewa Mituła. Jest nauczycielem dyplomowanym i od 2007 roku jest wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W swoim liceum uczy podstaw przedsiębiorczości i podstaw prawa. A jako wicedyrektor szkoły zajmuje się przede wszystkim nadzorem nad pracą nauczycieli, tworzeniem i aktualizowaniem prawa wewnątrzszkolnego.

Ewa Mituła /fot. II LO w Białymstoku/

Ewa Mituła /fot. II LO w Białymstoku/

- Spotkałem się dziś z Ewą Mitułą, pogratulowałem zwycięstwa i życzyłem dużo wytrwałości - powiedział dziś Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - Życzyłem nowej pani dyrektor, by zmiany, które czekają białostocką i Polską oświatę przeszły z jak najmniejszymi problemami. Chociaż oczywiście takich problemów będzie sporo - dodał prezydent Białegostoku.

Swoje kandydatury w konkursie na dyrektora departamentu edukacji można było zgłaszać do 24 października. Według zasad konkursu pierwsza umowa z osobą wyłonioną w konkursie ma być podpisana na czas określony do sześciuciu miesięcy z zarobkami w przedziale między 5 a 6 tys. zł brutto. 

Wśród wymagań niezbędnych do udziału w konkursie były: obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, a także co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym. Ponadto uczestnicy konkursu musieli przygotować opracowaną przez siebie koncepcję sposobu funkcjonowania nauczania w Białymstoku na podstawie zmian w systemie oświaty. 

Zobacz również