XIX edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

Można zgłaszać propozycje na "Najlepszy Produkt Turystyczny". Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 września.

Zdjęcie ilustracyjne [fot. pixabay.com]

Zdjęcie ilustracyjne [fot. pixabay.com]

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną (POT) poszukują najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych produktów turystycznych. Instytucje chcą docenić pracę na rzecz rozwoju turystyki i promować nowe miejsca, wydarzenia oraz projekty.

Do udziału w Konkursie można zgłosić produkty turystyczne w poniższych kategoriach:

- Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
- Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
- Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mających z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
- Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
- Miejsce – obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Harmonogram:

4 września – zakończenie regionalnego etapu Konkursu (zakończenie naboru zgłoszeń).
5 września – zebranie kapituły regionalnego etapu Konkursu (ocena merytoryczna).
16 września – termin nadsyłania zgłoszeń przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną do Polskiej Organizacji Turystycznej.
19 września – rozpoczęcie ogólnopolskiego etapu Konkursu.
27 października – zakończenie ogólnopolskiego etapu Konkursu.

Informacji o Konkursie udzielają pracownicy Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (tel.: 85 653 77 97, e-mail: biuro@podlaskie.it).

Szczegóły konkursu są na stronie internetowej. Propozycje można zgłaszać, wypełniając formularz na konkurs.pot.gov.pl.

Zobacz również