Wyniki rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych

Zakończyła się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Naukę we wrześniu rozpocznie ponad 3 tys. pierwszoklasistów, a w przedszkolach Miasto przygotowało miejsca dla prawie 11 tys. dzieci.

[fot. Miasto Białystok]

[fot. Miasto Białystok]

Do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjęto 3277 dzieci. W rekrutacji wzięło udział 39 szkół, w których utworzono 125 klas ogólnodostępnych i 11 integracyjnych. W sumie we wrześniu naukę w białostockich szkołach rozpocznie ponad 50 tys. uczniów.

Z kolei w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych utworzono 10 947 miejsc, w tym:

8626 w przedszkolach samorządowych,
1611 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
710 w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W sumie przygotowano 467 oddziałów przedszkolnych, w tym:

360 w przedszkolach samorządowych,
67 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych
40 w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

Zgodnie z deklaracją rodziców 7380 dzieci kontynuować będzie wychowanie przedszkolne. Natomiast 3380 dzieci pójdzie we wrześniu do przedszkola po raz pierwszy.

Pozostało jeszcze 187 wolnych miejsc w następujących placówkach:

w przedszkolach samorządowych nr: 2, 12, 14, 21, 31, 44, 55, 80,
w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr: 3, 5, 12,15, 21, 28, 29, 31, 34, 37, 44, 47, 49, 52,
w przedszkolach samorządowych nr: 32, 41, 55, 58 i oddziale przedszkolnym SP nr 47, 49, 50 – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się bezpośrednio do dyrektorów tych placówek.

Zobacz również