Wybieramy Prezydenta RP

Jeden znak X przy jednym z jedenastu kandydatów. Od godz. 7 rano w niedzielę 28 czerwca trwa głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosujemy osobiście w lokalach wyborczych, można też głosować korespondencyjnie, a w dwóch gminach na Śląsku i w Wielkopolsce wyborcy głosują wyłącznie korespondencyjnie. Wybory odbywają się w warunkach trwającej epidemii koronawirusa, więc przebiegają nieco inaczej niż wszystkie dotychczasowe.

Wybierając się do lokalu wyborczego, powinniśmy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość ze zdjęciem. Podczas tych wyborów nie powinniśmy zapomnieć o kilku innych rzeczach, jakie warto ze sobą wziąć: po pierwsze maseczka bądź coś, co zasłania nam usta i nos (w lokalu wyborczym musimy mieć zasłonięte usta i nos), po drugie warto zabrać za sobą długopis, którym będziemy stawiać znak X przy nazwisku wybranego kandydata. 

W samym lokalu wyborczym przedstawiamy komisji dokument tożsamości. W celu identyfikacji członek komisji poprosi nas o odsłonięcie na chwilę twarzy. Dokonujemy głosowania na karcie otrzymanej od członka komisji. Na tej karce mamy nazwiska kandydatów, pouczenie o sposobie głosowania oraz wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Zwróćmy uwagę, że karta bez odcisku pieczęci komisji, w której głosujemy, jest nieważna. 

W lokalu wyborczym obowiązują zabezpieczenia sanitarne, gdyż ciągle jeszcze mamy stan epidemii. W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej. Nie musimy sami tego przeliczać, członkowie komisji będą dbać o to, by ten przepis był zachowany. 

Przy wejściu do lokalu wyborczego jest płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców. W czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym. Ponadto, obwodowa komisja wyborcza zapewnia wietrzenie lokalu przed przystąpieniem do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

Członkowie obwodowej komisji wyborczej powinni korzystać ze środków ochrony osobistej: jednorazowych rękawic ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk oraz przyłbic lub maseczek. 

W tych wyborach głos będą mogły oddać także osoby głosujące korespondencyjnie. Będą mogły osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym są wpisane do spisu wyborców. Jednak nie wrzucają bezpośrednio koperty do urny. 

Procedurę oddania głosu bądź przekazania głosu wyborcy głosującego korespondencyjnie opisuje szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak (w rozmowie z Polską Agencją Prasową): "Komisja musi najpierw rozpakować kopertę zwrotną, sprawdzić, czy oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu jest pełne, czytelne, czy jest na nim podpis wyborcy. Komisja musi sprawdzić też, czy wyborca jest w spisie, a co za tym idzie, czy może zagłosować w danym lokalu, a także to odnotować. Następnie komisja musi sprawdzić, czy koperta z kartą jest zaklejona, jeśli tak - wrzuci ją do urny".

W tych wyborach głosujemy na jednego z 11 kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Na karcie do głosowania znajdą się następujący kandydaci: 

Robert Biedroń (Lewica), 

Krzysztof Bosak (Konfederacja), 

Andrzej Duda (z poparciem PiS), 

Szymon Hołownia (bezpartyjny), 

Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), 

Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Koalicja Polska), 

Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi), 

Paweł Tanajno (bezpartyjny), 

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska),

Waldemar Witkowski (Unia Pracy),

Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy).

Aby nasz głos w wyborach był ważny, musimy w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów postawić znak X. Głos będzie nieważny, zarówno wtedy gdy postawimy X przy kilku kandydatach, jak i gdy nie postawimy X w żadnej z kratek przy nazwisku. 

Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 rano, zamknięte zostaną o godz. 21:00. Możemy zgłosić się nawet minutę przed 21, a komisja ma obowiązek umożliwić nam oddanie głosu.

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego.

Zobacz również