Wsparcie powrotu do samodzielności

Od czwartku (30.03.2017) rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie na działania aktywnej integracji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oferuje pieniądze na wsparcie osób ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych. Do rozdysponowania jest 30 mln zł.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Środki konkursowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego mają służyć wsparciu osób ubogich, bezdomnych czy niepełnosprawnych. Wszystko po to, aby stały się one bardziej samodzielne i lepiej radziły sobie w życiu.

Konkurs skierowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek sektora finansów publicznych (również samorządów), instytucji publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia.

- Jest to konkurs skierowany nie tylko do podmiotów ekonomii społecznej, ale także bardzo serdecznie zapraszam wszystkie instytucje pomocy społecznej czyli ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie - zachęca Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wsparcie finansowe można uzyskać na takie działania jak:

  • programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w czterech obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej (poradnictwo specjalistyczne, rozwój pracy socjalnej, staże zawodowe i praktyki, refundowane zatrudnienie, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, udział w terapii psychologicznej, rodzinnej czy psychospołecznej),
  • usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez Centra Integracji Społecznej, typu: doradztwo, szkolenia, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, staże zawodowe,
  • działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, które przede wszystkim kierowane są do dzieci i młodzieży, np.: praca animacyjna i streetworkerska.

Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia. Dotychczas w ramach rozwoju działań aktywnej integracji zorganizowano trzy konkursy. Zawarto 27 umów o łącznej wartości 28,6 mln zl, na co udzielono dofinansowania w kwocie 26,1 mln zł.

- Alokacja na razie jest duża. Tak naprawdę wszystkie dobre projekty są dofinansowywane - informuje Elżbieta Romańczuk. - Warto spróbować, bo są to naprawdę dobre pieniądze dla naszych mieszkańców - dodaje Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Na czerwiec i październik przewidziano kolejne edycje konkursu. W każdej z nich do rozdysponowania kolejne ok. 20 mln zł. 

Zobacz również