Wsparcie na szkolenia dla Ukraińców

Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył o blisko 8,7 mln zł dofinansowanie projektu, realizowanego z funduszy europejskich, przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) – na szkolenia pracowników podlaskich firm. Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia na podnoszenie kwalifikacji będą mieli pracownicy z Ukrainy.

[pixabay.com]

[pixabay.com]

Projekt jest realizowany od 2016 r. Dzięki dotacjom, udzielanym w jego ramach, podlascy przedsiębiorcy uzyskują dofinansowanie na przeszkolenie personelu (refundacja od 50 do 80 proc. usługi).

Zarząd województwa zwiększył dofinansowanie z funduszy europejskich tego projektu z 36 mln zł do 44,7 mln zł. Dzięki dodatkowym pieniądzom w czerwcu zostanie ogłoszony kolejny nabór na wsparcie szkoleń, skierowany do podlaskich przedsiębiorców.

- W pierwszej kolejności pomoc na poniesienie kwalifikacji otrzymają obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich kraju. Uchodźcom, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia u podlaskich przedsiębiorców, chcemy umożliwić naukę języka polskiego oraz korzystanie z innych szkoleń i kursów, które ułatwią im adaptację w nowym miejscu pracy - powiedział marszałek Artur Kosicki.

Przed przystąpieniem do projektu przedsiębiorcy, zainteresowani dofinansowaniem, mogą skorzystać z konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP, którzy pomogą np. w doborze szkoleń. Porady świadczone są nieodpłatnie.

Źródło: UMWP

Zobacz również