Wsparcie na autobusy. Od wojewody

Blisko 9 mln zł z rządowego Funduszu Wsparcia Przewozów Autobusowych wesprze w tym roku w województwie podlaskim funkcjonowanie 94 linii autobusów komunikacji publicznej, dofinansowanie otrzyma 28 samorządów. - Mam nadzieję, że dzięki temu dostępność komunikacyjna dla mieszkańców regionu będzie większa - powiedział w środę (10.06) podczas podpisania umów wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Źródło: PUW

Źródło: PUW

Umowy z wojewodą podlaskim podpisali: wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski i burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek. Gminy te znalazły się wśród jedenastu, które złożyły wnioski w drugim, dodatkowym naborze w ramach Funduszu Wsparcia Połączeń Autobusowych. Każdy samorząd, który wziął w nim udział, otrzyma dofinanasowanie, a jego łączna kwota to 6,7 mln zł.

Gminy dostają 3 zł dopłaty do tzw. wozokilometra. Podlaski Urząd Wojewódzki zawiera także aneksy z tymi samorządami, które po pierwszym naborze na 2020 rok dostały mniejsze wsparcie. Wyższa stawka - od 1 kwietnia - to efekt zmiany przepisów, nowelizacji ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej.

- Cieszę się, że biorąc pod uwagę te trudności, które przeżywamy, jest rządowe wsparcie dla samorządów w zakresie połączeń autobusowych, a samorządy są zainteresowane funduszem - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Dodał, że łącznie w 2020 r. po obu naborach w regionie będą dofinansowane 94 linie autobusowe u 28 samorządów na łączną kwotę prawie 9 mln zł. Samorządy muszą pokryć minimum 10 proc. kosztów utrzymania danej linii.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć powiedział, że z powodu sytuacji epidemiologicznej "drastycznie spadła" liczba pasażerów autobusowej komunikacji publicznej. - To znacząco wpłynęło na wynik ekonomiczny. Bez tego wsparcia - powiem z dużą dozą prawdopodobieństwa - nie bylibyśmy teraz w stanie reaktywować tych linii, bo przez jakiś okres jest pewna bariera psychologiczna, mieszkańcy znacząco ograniczyli swoje korzystanie z tej komunikacji - powiedział.

Nowe dofinansowanie dla Gminy Supraśl to około 200 tys. zł, czyli 1/3 wszystkich kosztów, które gmina musiałaby wydać dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego.

- Dzięki wsparciu rządowemu i oszczędnościom będziemy mogli partycypować, w pośredni sposób, w zakupie nowego taboru, co pozwoli nam na utworzenie od września nowej linii podmiejskiej, łączącej Supraśl z Białymstokiem - powiedział Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla. - Linia ta będzie realizowana w ramach współpracy między gminą Supraśl a PKS. Jakościowo będzie to nawet lepszy standard od białostockich MPK, bo będą to nowe autobusy, a koszyk ulg i zwolnień na ceny biletów analogiczny jak w Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) - dodał burmistrz Supraśla.

Burmistrz Zabłudowa zauważył, że dofinansowanie można otrzymać także do linii, która przebiega przez dwie gminy, jak w przypadku trasy Wojszki - Stanisławowo w gminie Zabłudów.

- Dziękuję za możliwość złożenia wniosku i otrzymane dofinansowanie, bo na pewno wykorzystamy te pieniądze we właściwy sposób - powiedział burmistrz Zabłudowa

Galeria

Zobacz również