Wróci pociąg do Łomży

W przyszłym roku dokumentacja, a później przetarg i budowa. To jest perspektywa powrotu pociągu do Łomży. Rozpoczyna się rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża.

Podpisanie umowy na dworcu w Białymstoku /fot. M. Duchnowski UMWP/

Podpisanie umowy na dworcu w Białymstoku /fot. M. Duchnowski UMWP/

Wartość inwestycji to prawie 6 mln zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - ponad 4 mln zł.

Umowę w sprawie rozpoczęcia prac projektowych podpisali: prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś.

- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 4 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ linia kolejowa nr 49 na odcinku Śniadowo - Łomża jest istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu - mówił Artur Kosicki, marszałek województwa.

Inwestycja przede wszystkim usprawni ruch na tym odcinku poprzez poprawę stanu technicznego kolei. Zwiększą się prędkości maksymalne pociągów (pasażerskie - 100 km/h oraz towarowe - 80 km/h). Mniejsze będą koszty eksploatacji, poprawi się też jakość usług.

Zobacz również