Wotum zaufania dla burmistrza, absolutorium dla budżetu. W Michałowie obradowała rada miasta

Przez pół kadencji pozyskaliśmy fundusze unijne w wysokości ponad 23 mln zł na różne inwestycje, przejęliśmy szkołę od powiatu, chcemy ją rozwijać i zachęcać uczniów do uczenia się w naszym liceum. Remontujemy budynki szkoły, drogi, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornię, pozyskujemy inwestorów, których przyciąga biogazownia - wymienia sukcesy ostatnich dwóch lat Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. A radni udzielili wotum zaufania i absolutorium.

Źródło: UM Michałowo

Źródło: UM Michałowo

Radni Michałowa podczas sesji Rady Miejskiej z 10 czerwca przeważającą większością głosów udzielili wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. burmistrzowi Markowi Nazarko. Zatwierdzili również sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu. 

Zanim nastąpiły głosowania, radni mogli się zapoznać z raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu. A burmistrz Marek Nazarko w osobnej prezentacji przedstawił radnym podsumowanie połowy swojej kadencji.

- Z jakimi problemami spotkaliśmy się na początku kadencji? Pieniądze z budżetu były w dużej mierze przejadane, a nie inwestowane. Utrzymanie administracji było trzecim wydatkiem w budżecie, obecnie jest na piątym miejscu. Przejadany budżet, upadające liceum ogólnokształcące, a jednocześnie wśród wydatków - oświata na pierwszym miejscu; oczyszczalnie ścieków nieremontowane od czterech lat, w jednej nawet klamka nie została wymieniona, a drzwi tylko podpierane; brak inwestorów - wyliczał burmistrz Nazarko. - Przez pół kadencji pozyskaliśmy fundusze unijne w wysokości ponad 23 mln zł na różne inwestycje, przejęliśmy szkołę od powiatu, chcemy ją rozwijać i zachęcać uczniów do uczenia się w naszym liceum, a jednocześnie stopniowo remontujemy budynki szkoły, remontujemy drogi z pomocą dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, remontujemy oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i hydrofornię w Michałowie, pozyskujemy inwestorów, których przyciąga biogazownia, mamy środki na dofinansowanie stowarzyszeń w drodze bezkonkursowej oraz na konkursy. 

W dwa lata udało się zaoszczędzić 6,5 mln zł. Dzięki temu gmina ma pieniądze na nowe inwestycje, remonty i działania społeczne. Największe oszczędności udało się zrobić w oświacie. W 2018 r. gmina dokładała do sektora oświaty 2,7 mln zł, obecnie - 860 tys. zł.; pozostałe oszczędności to wynik zmiany zarządzania w poszczególnych sektorach. Np. dowozem dzieci do szkoły zajmował się zakład komunalny, co gminę kosztowało 700 tys. zł, obecnie - firma zewnętrza, a koszty spadły do 200 tys. zł. Oszczędności mogą stanowić rezerwę na wkłady własne do planowanych przez gminę przedsięwzięć: budowy przedszkola pasywnego, halę widowiskowo-sportową, centrum wystawienniczo- konferencyjne.

- Nadal jesteśmy gminą, w której mieszkańcy nie płacą podatków, kontynuujemy programy, które zapoczątkowaliśmy wiele lat temu jako pierwsi w Polsce, a dzięki promocji jesteśmy też w całej Polsce znani. Idziemy w dobrym kierunku - podkreślił burmistrz. 

Burmistrz Michałowa wymienił też projekty własne samorządu realizowane z budżetu gminy: pomoc dla najbardziej potrzebujących 2000 Ekstra, dofinansowanie dróg do gospodarstw, dofinansowanie docieplenia mieszkań, budowę domów.

Większość radnych bardzo dobrze ocenia kierunek, w jakim Michałowo się rozwija.

Pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. W głosowaniu nad wotum zaufania, sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz nad absolutorium wzięło udział 14 radnych, 12 było za, 2 przeciw.

Galeria

Zobacz również