Wolontariusze godni uznania

Mamy możliwość podziękować wolontariuszom za ich ciężką, bezinteresowną pomoc zgłaszając ich do Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 lutego. Warto nagrodzić młodych wolontariuszy, promując przy tym ten rodzaj działalności.

Źródło: Wschodzący Białystok

Źródło: Wschodzący Białystok

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" ma rozwinąć ideę wolontariatu, zwracając uwagę na młodych ludzi aktywnie działających na rzecz otoczenia, będących wzorem do naśladowania. Ma wzbudzić wrażliwość dzieci i młodzieży, być inspiracją do pomocy w sytuacji potrzeby.

- Chcemy w ten sposób doceniać młodych społeczników i to, co robią na co dzień na rzecz innych osób, tych najbardziej potrzebujących - powiedział organizator białostockiej edycji konkursu, prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Młodych wolontariuszy nominować mogą dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i uczniowskich, placówki oświatowo-wychowawcze, organizacje pozarządowe, kluby, rodzice i przyjaciele. Nominacje będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: "Ósemeczki" - są adresowane do młodzieży w wieku 10-13 lat, a "Ósemki" - obejmują wolontariuszy w wieku 14-19 lat. Laureatów wyłoni kapituła konkursu a wyniki poznamy podczas uroczystej gali zaplanowanej na maj.

- Dodatkowo laureaci w kategorii "Ósemki" zostaną zaproszeni do reprezentowania Białegostoku podczas 23. ogólnopolskiego finału w Gdańsku (17-19 czerwca) - informuje Kamila Busłowska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

To 22. białostocka edycja konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 10 lutego (piątek) w biurze konkursu "Ośmiu Wspaniałych" - Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 22/1, 15-082 Białystok. Można dostarczyć je osobiście w poniedziałki w godz. 8-17 i od wtorku do piątku w godz. 8-16, lub pocztą tradycyjną albo elektroniczną (w formie skanu) na adres: centrum@um.bialystok.pl.

Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Zobacz również