WOAK przygotował nową ofertę edukacyjną

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury od lat zajmuje się kształceniem przyszłych pracowników instytucji kulturalnych. Oprócz wielu corocznych kursów instruktorskich, od 2018 roku oferta edukacyjna wzbogaci się o trzy nowe kierunki. Można także uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie nauki.

WOAK kształci m.in. w takich kierunkach jak: instruktor tańca nowoczesnego czy ludowego oraz instruktor teatralny. Nauka trwa zazwyczaj przez 2-3 semestry i obejmuje ok. 200 godzin dydaktycznych. Teraz oferta edukacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury będzie znacznie bogatsza, bo przygotował on nowe kierunki na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja ruszyła 4 grudnia 2017 roku, warto się śpieszyć - trwa do 26 lutego.

Pierwsza z propozycji to Podyplomowe Studia Menedżer Kultury. Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu metod nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury, prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, jak również tworzenia jej wizji i strategii, czyli projektowania produktu kulturalnego (festiwalu, dni miasta itp.)

Kolejnym kursem są Studia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie. Jego założeniem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Trzecią propozycją Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku są Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Celem spotkań jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i o różnych dysfunkcjach psychologicznych.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów w wysokości do 90% w formie bonów edukacyjnych. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie bonynaszkolenia.pl.

Zobacz również