Wizyta Swiatłany Cichanouskiej w Urzędzie Marszałkowskim

Utworzenie Centrum Kultury Białoruskiej i unijne wsparcie finansowe dla uchodźców politycznych z Białorusi - to główne tematy poruszane podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli białoruskiej opozycji demokratycznej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Spotkanie z marszałkiem Kosickim odbyło się w piątek, 14 lipca. Swiatłanie Cichanouskiej towarzyszyli białoruscy dyplomaci i politycy, m.in. były ambasador Białorusi w RP Paweł Łatuszka. W spotkaniu uczestniczyli także: Ambasador RP w Mińsku Artur Michalski i zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Wojciech Tołkin-Żmijewski.

Szefowa Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi podziękowała za działania Województwa Podlaskiego na rzecz rozwoju kultury i tradycji mniejszości białoruskiej zamieszkującej nasz region. - To niezwykle ważne dla całej społeczności białoruskiej i w Polsce, i na Białorusi - mówiła Swiatłana Cichanouska.

Podczas spotkania marszałek Kosicki przedstawił koncepcję utworzenia miejsca, które miałoby skupiać i integrować środowiska mniejszości białoruskiej oraz Białorusinów uciekających do Polski przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Utworzenie takiej instytucji to wspólny pomysł środowisk związanych z mniejszością białoruską oraz podlaskich samorządowców.

- Chcemy miejsca, które byłoby zarządzane przez osoby związane ze środowiskiem, które zajmowałoby się promocją białoruskiej kultury, przedsięwzięciami ważnymi dla mniejszości białoruskiej, ale też udzielałoby wsparcia przybywającym do nas obywatelom Białorusi - mówił marszałek.

W jego ramach organizowany miałby być m.in. Festiwal Przebudzonych "Tutaka" - wielkie święto białoruskiej kultury. Jak poinformował marszałek, centrum mogłoby zostać powołane przez samorząd województwa najpóźniej w październiku br. 

Artur Kosicki poinformował też, że samorząd w najbliższym czasie wystąpi do Komisji Europejskiej o udzielenie finansowego wsparcia dla uchodźców politycznych w przebywających w Podlaskiem.

- Dużo mówi się o uchodźcach wojennych z Ukrainy i to jest zrozumiałe, ale do nas przybywa także wiele osób uciekających przed reżimem Łukaszenki. Im również należy się wsparcie. Chcielibyśmy uświadomić to Komisji Europejskiej - mówił marszałek.

Zwrócił się też do Swiatłany Cichanouskiej o popieranie jego działań w tej kwestii podczas spotkań z przywódcami unijnymi. Podziękowania i wyrazy uznania dla działań podlaskiego samorządu za wspieranie mniejszości białoruskiej złożył Paweł Łatuszka. Nawiązał też do sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi.

- To jest straszne, że liderzy mniejszości polskiej tacy jak Andrzej Poczobut znajdują się w więzieniu. Jesteśmy solidarni z narodem polskim, bo Andrzej Poczobut jest dla nas bohaterem - dodał. 

W czasie spotkania poruszono też kwestie dotyczące planowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w szkołach z obowiązkowymi językami mniejszości narodowych. Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również