Wizja przyszłorocznego budżetu województwa

Opozycyjni radni sejmiku na pewno znajdą słabe strony projektu przyszłorocznego budżetu województwa. Ale to dopiero za jakiś czas. Dziś afirmację swojej wizji przyszłorocznych wydatków i przychodów przedstawia Zarząd Województwa Podlaskiego. Główne hasło: budżet stabilny i prorozwojowy. Od razu widać, że rządzi PiS, bo podobna prezentacja budżetu Białegostoku w wykonaniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego z Koalicji Obywatelskiej kończyła się stwierdzeniem „budżet trudnej kontynuacji”.

Prezentacja projektu budżetu województwa [fot. Bia24]

Prezentacja projektu budżetu województwa [fot. Bia24]

Stabilny i prorozwojowy, ponieważ – jak mówi marszałek województwa Artur Kosicki – „większość wydatków została utrzymana na poziomie ubiegłego roku, nie planujemy zaciągania kredytów, a prognozowany deficyt jest o w 2022 roku jest o ponad 80 mln mniejszy od zaplanowanego na rok 2021”.

Dochody województwa mają wynieść ponad 548 mln zł, wydatki ponad 664 mln zł. Deficyt – 16 mln zł (w 2021 r. zaplanowano 97 mln zł). Nadwyżka operacyjna na początku roku wyniesie 88 mln zł.

Co ważne i powinno ucieszyć samorządowców gmin Podlaskiego – będzie kolejna pula funduszu wsparcia gmin i powiatów. To autorski pomysł obecnego zarządu i – jak mówi marszałek – bardzo dobrze oceniany przez samorządy. O tym  świadczyć ma fakt, że już wstrzymano nabór wniosków z gmin na przyszły rok, bo jest ich tak dużo, że nie starczy planowanych pieniędzy na zaspokojenie popytu. W bieżącym roku samorząd przewidział na ten fundusz 13 mln zł, w przyszłym roku kwtoa wzrośnie do 15,2 mln zł. To nie jedyne pieniądze z województwa na rzecz gminnych inwestycji. Jak przeliczył marszałek Kosicki, w tym roku w sumie do samorządów gmin popłynęło 23 mln zł z budżetu samorządu województwa . 

Mieszkańców województwa jak zwykle najbardziej interesują nie pieniądze, lecz konkrety inwestycyjne. Konkrety to plany inwestycji infrastrukturalnych. Budowa dróg na przykład. Tu największy wydatek to dokończenie wieloletniego remontu drogi nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka (w przyszłym roku ponad 48 mln zł).
Zarząd zapewnia, że w przyszłym roku przeprowadzi wreszcie (odkładany już kilka razy) remont ulicy Raginisa w Białymstoku (droga do Supraśla). Będzie na to 10 mln zł. Po 8 mln zł pójdzie na przebudowę ulicy Przytulskiej w Jedwabnem i przebudowę mostu na rzece Mogilnej w Porytem. 

W zakresie opieki zdrowotnej przyszły rok ma się zapisać dużymi inwestycjami w Białostockim Centrum Onkologii (przebudowa budynku pod Zakład Radioterapii oraz Rehabilitacji Onkologicznej), w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy (budowa Kuchni Centralnej), w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach (przebudowa oddziału chirurgii oraz uruchomienie szpitalnego ośrodka terapeutycznego w Smolnikach. A wśród tych najważniejszych (strategicznych) inwestycji w tej dziedzinie w przyszłym roku będą podjęte już konkretne kroki w budowie w przy Białostockim Centrum Onkologii - Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi (Breast Cancer Unit). 

W tej kadencji samorząd województwa szczególnie mocno docenił placówki kultury, a w przyszłym roku funduszy na tę dziedzinę będzie jeszcze więcej. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego wyniosą 65,7 mln zł (plus 88 mln zł, którą otrzyma Województwo Podlaskie w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i budynku przy ul. Kilińskiego w Białymstoku oraz „Spodków” należących do Podlaskiego Instytutu Kultury). 

– Już otrzymaliśmy wstępne dokumenty (promesy) na dofinansowanie tych dwóch inwestycji – poinformował marszałek Artur Kosicki.

Wzrośnie kwota przewidziana na stypendia i nagrody w dziedzinie kultury – 709 tys. zł (2021 r. – 553 tys. zł). W sumie więc na kulturę i ochronę dziedzictwa będzie 153,8 mln zł. 

W 2022 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 10 mln zł na kulturę fizyczną (w 2021 r. – 4,8 mln zł) , w tym dotacje na sport to 9 mln zł (w 2021 roku – 4 mln  zł w projekcie budżetu).

– To rekordowa kwota przeznaczona na sport. Zamierzamy wesprzeć nie tylko sport dzieci i młodzieży, ale również kluby sportowe. W przyszłym roku zaplanowanych jest również kilka wydarzeń sportowych, które mogą liczyć na naszą pomoc – zapowiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za sport i zdrowie.

To najważniejsze założenia budżetu województwa na przyszły rok. Zarząd województwa przedstawi je sejmikowi na sesji w najbliższy poniedziałek (29 listopada). – Jesteśmy oczywiście otwarci na propozycje i uwagi radnych dotyczące zmian w budżecie – zapowiada marszałek Artur Kosicki. Drugie czytanie oraz głosowanie nad przyjęciem budżetu przez sejmik będzie 22 grudnia. 

Zobacz również