Wirtualna strzelnica powstała w białostockim liceum

W XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku powstała wirtualna strzelnica. To kompletny, multimedialny system szkolno-treningowy przeznaczony do nauki strzelania. Otwarcie strzelnicy zostało połączone z uroczystym ślubowaniem uczniów XIV LO.  

[fot. M. Jakowiak/UM Białystok]

[fot. M. Jakowiak/UM Białystok]

Strzelnica powstała w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. Została ulokowana w specjalnie przygotowanej sali na pierwszym piętrze gmachu sportowego szkoły. Powierzchnia tego pomieszczenia wynosi 75 m2 i spełnia wymagania dla prawidłowej pracy systemu strzeleckiego.

– Wirtualna strzelnica w tej placówce daje młodzieży szansę na naukę strzelania w komfortowych warunkach. Uczniowie będą mogli realizować szkolenie strzeleckie bez konieczności przemieszczania się poza szkołę. Liczę na to, że dzięki tej inwestycji wzrośnie też popularność tego sportu w Białymstoku  – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Jest to strzelecki system szkolno-treningowy przeznaczony do doskonalenia umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią (w tym manualnej jej obsługi), celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji (wykryciu i identyfikacji celów), prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwi jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek), zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Zakres trudności ćwiczeń może być stopniowany – od prostych strzelań statycznych do dynamicznych.

Strzelnica będzie mogła być udostępniana na potrzeby szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

Koszt realizacji wirtualnej strzelnicy to 236 tys. 521 zł (80% wyniosło dofinansowanie).

Od 2009 r. XIV LO prowadzi oddziały tzw. klas mundurowych „służby granicznej”, „służby w Policji” i „bezpieczeństwa narodowego”. Uczniowie przyjmowani do tych oddziałów uczestniczą w ramach zajęć dodatkowych także w szkoleniu strzeleckim. Strzelnica wirtualna pozwoli na systematyczne i bezpieczne kształtowanie umiejętności strzeleckich bez konieczności opuszczania budynku szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 XIV LO prowadzi 24 oddziały, w tym 20 oddziałów we współpracy ze służbami mundurowymi i wojskiem. W szkole obecnie uczy się ponad 600 uczniów.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również