Więźniowie przyjdą z pomocą

Więźniowie pomogą w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na Podlasiu. Pomogą samorządom, służbie więziennej i samym sobie. To okazja do resocjalizacji.

Źródłło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Źródłło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Porozumienie zawarte pomiędzy wojewodą a Inspektoratem Służby Więziennej w Białymstoku

dotyczy sześciu jednostek, będących na terenie woj. podlaskiego.

- Idea jest taka, aby w razie jakiejś klęski żywiołowej, zdarzeń tragicznych i dramatycznych, wykorzystać skazanych do usuwania skutków tych klęsk" - mówił płk Piotr Kondraciuk, nowy dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Po uprzednim przeszkoleniu, więźniowie będą pomagać samorządom. Korzyść będzie obopólna. Dzięki zarobionym w ten sposób pieniądzom, obniżą się koszty utrzymania więźnia. Co więcej, praca przyczyni się do procesu ich resocjalizacji.

- To porozumienie będzie bardzo ważne w sytuacjach kryzysowych. Dzięki niemu będzie można podjąć współdziałanie - mówił Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. - Z jednej strony urząd wojewódzki będzie wspierał poszczególne samorządy w zatrudnianiu w tym czasie więźniów, z drugiej będzie oferował więźniom i funkcjonariuszom Służby Więziennej odpowiednie szkolenia - dodał.

W zakładach karnych i aresztach śledczych ośmiu jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej przebywa teraz blisko 4 tys. więźniów. Spośród nich, zatrudnionych jest ok. 45 proc. Podejmują prace w więzieniu, są zatrudniani w firmach oraz przez samorządy.

- W całym kraju w więzieniach jest ok. 75 tys. osadzonych. 31 tys. z nich pracuje. Natomiast z analiz wynika, że ok. 40 tys. osadzonych, mogłoby być zatrudnionych - mówił Jarosław Zieliński, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porozumienie w sprawie pomocy więźniów w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, podlaskim samorządom podpisali w poniedziałek (27.03.2017) wojewoda podlaski i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, podczas uroczystości związanej z powołaniem nowego dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej - płk. Piotra Kondraciuka. 

Zobacz również