Więcej dotacji na remonty białostockich szkół

Są pieniądze na dodatkowe remonty dwóch szkół zawodowych w Białymstoku. Pieniądze pochodzą z unijnych dotacji przyznanych przez samorząd województwa podlaskiego na wniosek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku [fot. ZSR]

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku [fot. ZSR]

O blisko 3 mln zł więcej wyniesie dotacja z funduszy europejskich na przebudowę Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku. Szkoła przebuduje, rozbuduje i wyposaży pracownię zajęć praktycznych oraz zagospodaruje teren przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku. Ponadto wybuduje magazyn z wiatą na składowanie materiałów drzewnych i boksem garażowym. 

Z kolei ponad milion złotych więcej otrzyma Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Białymstoku. Tu projekt zakłada rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia do CKP, działającego przy szkole, przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku 

„Stowarzyszenie BOF wystąpiło o zwiększenie dotacji argumentując, że w trakcie prac budowlanych w ramach obu inwestycji niezbędne stało się wykonanie dodatkowych robót, a beneficjent, czyli miasto Białystok, ma ograniczone zasoby finansowe” – czytamy w informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zarząd województwa podczas posiedzenia w czwartek (6.10) przychylił się tej prośby i zwiększył dofinansowanie na remont Zespołu Szkół Technicznych z 11,2 mln zł do 14,1 mln zł oraz na modernizację CKP z pierwotnych 9,1 mln zł do 10,3 mln zł. 

Źródło: UMWP

Zobacz również