Więcej unijnej kasy dla województwa podlaskiego

Więcej unijnych pieniędzy niż wcześniej planowano dostanie województwo podlaskie  na dofinansowanie inwestycji i przedsięwzięć. Wiadomość o tej dodatkowej puli pieniędzy przywiózł ze stolicy marszałek województwa podlaskiego. 

Konferencja prasowa marszałka województwa [fot. P. Krukowski UMWP]

Konferencja prasowa marszałka województwa [fot. P. Krukowski UMWP]

Jak mówił marszałek Artur Kosicki, województwo podlaskie będzie miało do dyspozycji prawie 1,3 mld euro z UE z nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – to o 47 mln euro więcej niż dotąd zakładano. Więcej o 142 mln euro będzie również do podziału w ramach programu dla Polski Wschodniej. 

Marszałek powiedział, że informację o tym uzyskał uzyskał na spotkaniu we wtorek, 31 maja, z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą i jego zastępczynią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak.

Jak mówił, budżet programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP) był już rekordowy w poprzednim kształcie (1,25 mld euro).

– Teraz jest o prawie 90 mln euro wyższy niż w perspektywie 2014-2020. Tylko cztery regiony mają w nowej perspektywie większe budżety – mówił Artur Kosicki. – To sukces. Sukces zarządu i całej drużyny z urzędu marszałkowskiego.

Dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Karolina Perkowska poinformowała, że dodatkowe pieniądze będą przeznaczone na opiekę długoterminową nad osobami niesamodzielnymi z powodu stanu zdrowia (osoby w każdym wieku), kształcenie osób dorosłych (kursy zawodowe, zmiana kwalifikacji zawodowych, bony na szkolenia, wsparcie pracowników przedsiębiorstw) oraz wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

– Te pieniądze zostaną przeznaczone rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu, na inwestycje w ludzi – mówiła Karolina Perkowska.

Z kolei budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (PPW+) wzrósł z 2,5 mld euro do ponad 2,64 mld euro. Tym samym pula dla Podlaskiego zostanie podwyższona z 416 mln euro do 440 mln euro. Dodatkowa kwota ma wspomóc m.in. inwestycje kolejowe. Priorytet będą miały te, na które została już wykonana dokumentacja.

– Z  naszych wyliczeń wynika, że do Podlaskiego w nowej perspektywie z obu programów trafi ponad pół miliarda złotych. To pieniądze dla naszych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów... To też cały czas element negocjacji. Jeszcze się one nie zakończyły, ale jak widać już na tym etapie, tych środków będzie tylko więcej – podsumował marszałek Artur Kosicki.

Dodał, że zwiększone środki dla Polski Wschodniej mają być przeznaczone na inwestycje kolejowe, zwłaszcza na te, na które jest przygotowana dokumentacja techniczna. 

16 maja marszałek województwa i minister Grzegorz Puda podpisali w Białymstoku kontrakt regionalny dla regionu na nową perspektywę finansową UE o wartości 1 mld 250 mln euro z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS). 

Zobacz również