WIDEO. Kolejny remont w BCO. Do nowego budynku przeniesie się oddział rehabilitacji i radioterapii

Na ten remont czekali i pracownicy, i pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii. Budynek nr 5 to ostatni w kompleksie pawilonów szpitala, który nie przeszedł jeszcze remontu. Teraz - w końcu - znalazło się 20 mln zł na modernizację obiektu. Zostanie w nim usytuowany nowoczesny zakład radioterapii i rehabilitacji onkologicznej. Pieniędzy z dotacji wystarczy też na specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.

To inwestycja warta 20 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Dziś (10 sierpnia) Magdalena Borkowska, dyrektorka BCO, oraz marszałek województwa Artur Kosicki podpisali stosowną umowę, pozwalającą urzędowi marszałkowskiemu na przekazanie dotacji.

W budynku, już po modernizacji, zostanie usytuowany zakład radioterapii: przychodnia medyczna, zakład brachyterapii oraz zakład rehabilitacji onkologicznej.

- Nowa przestrzeń pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i skróci czas oczekiwania na świadczenie - przewiduje marszałek Artur Kosicki.

Przewiduje się, że pacjenci będą czekali krócej np. na rehabilitację onkologiczną. Średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia rehabilitacji onkologicznej w trybie oddziału dziennego dla przypadków pilnych w 2019 r. wyniósł 23,5 dnia, natomiast w I kwartale 2020 r. wzrósł dwukrotnie - 46 dni. Natomiast dla przypadków stabilnych w 2019 r. wyniósł 195 dni, a w I kwartale 2020 r. wzrósł o ponad 30% i wydłużył się do blisko 300 dni. Nowa, większa i lepiej zorganizowana przestrzeń pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i skróci czas oczekiwania na świadczenie o ok. 30%.

W ramach dotacji do zakładu brachyterapii trafi tomograf komputerowy z funkcją 3D wraz z oprzyrządowaniem. Nowoczesne urządzenie pozwoli na wdrożenie nowych możliwości brachyterapii w raku i przerzutach do wątroby, węzłów chłonnych, a nawet trzustki. Do tej , co do tej pory nie miało miejsca z powodu braku możliwości zainstalowania na bloku operacyjnym tomografu.

- Średnio na stu pacjentów onkologicznych siedemdziesięciu wymaga leczenia radioterapią. Mamy w BCO znakomity zespół specjalistów, którego potencjał będzie można teraz, po zakupie nowoczesnego sprzętu wykorzystać - podkreśla dr Dorota Kazberuk, zastępczyni dyrektora BCO ds. lecznictwa. Jak mówi, najnowszą metodą leczenia, która zostanie uruchomiona w BCO, będzie ukierunkowane leczenie pacjentek z obrzękiem limfatycznym po zabiegach operacyjnych w zakresie raka piersi. Zapewni też kompleksowość realizowanych świadczeń.

Najnowsza technologia zastosowana w nowym aparacie zmniejsza ryzyko błędu geograficznego po założeniu aplikatora do ciała pacjenta podczas radioterapii, co powoduje przede wszystkim brak konieczności przekładania pacjenta z jednego łóżka na drugie.

Dzięki aparatowi w BCO będzie można przeprowadzać ukierunkowane leczenie pacjentek z obrzękiem limfatycznym po zabiegach operacyjnych w zakresie raka piersi. Ograniczy to konieczność przejazdów do innych miast w kraju, co spowoduje zredukowanie barier w dostępie do świadczeń medycznych. Jednocześnie, zapewni to kompleksowość realizowanych świadczeń.

Zobacz również