Węzeł Porosły otwarty dla kierowców

Węzeł Porosły to jedna z najważniejszych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku. Od dziś (30 grudnia) mieszkańcy mogą korzystać z nowego wjazdu do Białegostoku od strony Warszawy. Inwestycja została zrealizowana przy ogromnym wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

źródło: UM w Białymstoku

źródło: UM w Białymstoku

Węzeł Porosły to połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Stanowi domknięcie wewnętrznej obwodnicy miejskiej. Połączenie trasy S8 z drogą wojewódzką nr 676 wymagało stworzenia w sumie pięciu dużych obiektów inżynierskich: estakad i wiaduktów. W środę (30.12) odbyło się symboliczne otwarcie inwestycji i udostępnienie jej mieszkańcom. Wszystkie zapory mają zostać usunięte najpóźniej w czwartek (31.12.) rano.

-Ten trudny rok kończymy pozytywnym akcentem. Oddajemy do dyspozycji mieszkańców jedną z najważniejszych i najdroższych inwestycji w Białymstoku. W dzisiejszym wydarzeniu miało uczestniczyć wiele osób, przedstawicieli instytucji, dzięki którym Miasto Białystok zrealizowało jeden z największych w swojej historii projektów. Niestety pandemia w tym przeszkodziła - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces. Dzięki wspólnej pracy udało się tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego końca.

źródło: UM w Białymstoku

źródło: UM w Białymstoku

Budowa węzła była planowana od dawna, bo dojazd do drogi ekspresowej S8 jest kluczowy dla skomunikowania Białegostoku z innymi obszarami Polski. Rozpoczęła się na początku 2019 roku i wiązała się z wieloma utrudnieniami dla kierowców.

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz droga wojewódzka 676 od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Węzła Porosły. Powstało około 10 km dróg. Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną.

Powstało 5 obiektów inżynierskich: estakada w ciągu DK nr 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok - Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok - Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga). Dzięki inwestycji powstało blisko 5 tys. m ścieżek i ciągów rowerowych.

-Trzeba przyznać, że budowa Węzła Porosły była olbrzymim wyzwaniem. I to nie tylko ze względów technicznych, ale również proceduralnych. Obejmowała tereny zarządzane przez trzech zarządców dróg. Tylko w niewielkiej części była realizowana na terenie Białegostoku, a przede wszystkim na terenie gminy Choroszcz - podkreślił zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. - Ta inwestycja od samego początku wymagała ciągłej weryfikacji przyjętych założeń. Pomimo wielu trudności, dziś udostępniamy kierowcom około 10 kilometrów nowych dróg wraz z obiektami inżynierskimi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - dodał.

Koszt budowy węzła wyniósł ponad 277 mln zł, w tym roboty + 252 mln zł oraz wykup gruntów ponad 25 mln zł. Wsparcie Unii Europejskiej wyniosło 223,5 mln zł. Dodatkowo Białystok otrzymał 36 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zobacz również