Węzeł Porosły: będzie kłopot z budową

Wielka inwestycja miasta Białystok przebiegająca także przez tereny sąsiednich gmin - budowa Węzła Porosły, czyli przedłużenia Trasy Generalskiej do drogi ekspresowej nr 8 w kierunku Warszawy. Dziś otwarto oferty firm złożone na ogłoszony w 26 kwietnia 2017 przetarg. Inwestor chce zapłacić za budowę 140 mln zł brutto. Najtańsza oferta, jaka wpłynęła na przetarg, to 239 mln zł. Albo zbierze brakujące 100 mln, albo unieważni przetarg.

Wizualizacja inwestycji Węzeł Porosły /UM Białystok/

Wizualizacja inwestycji Węzeł Porosły /UM Białystok/

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się dziś dokument z otwarcia ofert, jakie wpłynęły na przetarg. Jak czytamy w dokumencie "inwestor zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 140 milionów zł brutto". 

Na przetarg wpłynęły cztery oferty: 

1. Konsorcjum firm, którego liderem jest spółka akcyjna Trakcja PRKiI. Partnerzy konsorcjum to: spółka INTOP Warszawa oraz AB Kauno Tiltai. Cena ofertowa brutto: 289 milionów 467 tysięcy zł.

2. STRABAG spółka z o.o. jest gotowa zbudować Węzeł Porosły za 253 miliony 579 tysięcy zł.

3. Oferta konsorcjum firm Budimex SA (lider) oraz Budimex Budownictwo SA (partner) - cena ofertowa wynosi 294 miliony 570 tysięcy zł.

4. Konsorcjum firm: PORR SA (lider), Unibep SA (partner), Value Engineering SA (partner) - to zgłoszenie zawiera cenę ofertową 239 milionów 411 tysięcy złotych.

Nie trzeba zbyt wiele liczyć, by stwierdzić, że do najniższej ceny zaproponowanej przez firmy gotowe zbudować Węzeł Porosły miastu Białystok brakuje około 100 milionów złotych. Są dwie możliwości - inwestor unieważni przetarg i za jakiś czas ogłosi nowy bądź też zdobędzie brakujące pieniądze i przyjmie jedną z ofert przedstawionych przez firmy. Decyzja o przyjęciu oferty, więc zwiększeniu kosztu przewidzianego w budżecie miasta należy już do radnych Białegostoku. 

W ramach inwestycji Węzeł Porosły przebudowane mają być blisko 3 km trasy wylotowej w kierunku Warszawy, składające się z dwóch odcinków. Pierwszy to dodatkowe 800 metrów ul. Kleeberga od wiaduktu. Drugi biegnie od skrzyżowania alei Jana Pawła II z ulicą Narodowych Sił Zbrojnych do skrzyżowania w Porosłach.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej: "Planowane przedsięwzięcie ma na celu budowę dwupoziomowych węzłów drogowych w miejscach skrzyżowań w jednym poziomie na sieci dróg wlotowych do Białegostoku od strony Warszawy: 

a) drogi krajowej nr 8, drogi wojewódzkiej nr 676, drogi powiatowej nr 1551B oraz drogi gminnej w kierunku Kol. Porosły;

b) al. Jana Pawła II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 i ul. Elewatorskiej.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się w ciągu al. Jana Pawła II wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 38 Białystok - Głomno".

Zobacz również